Diş Teli Tedavisi Tüm Detayları İle Burada

Diş TeliDİŞ TELİ-ORTODONTİ 

Ortodonti, dişhekimliğinin diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır. Ortodonti, ayrıca Latince’de düz anlamına gelen “ortos” ve diş anlamına gelen “dontos” kelimelerinden köken alan bir kelimedir.

Ortodontik bozukluklar genel olarak şu şekilde sınıflandırılır.

Çapraşıklık: Alt ve üst çene kavsindeki dişlerin yeterli yer bulamayıp çene kavsine sığamadıkları durumdur. Özellikle köpek dişlerindeki gözüken bir durumdur.

İleri itim: Genellikle alt çenenin az geliştiği durumlarda gözüken alt dişlerin kapanışta üst dişlerin gerisinde olduğu durumdur.

Gömük dişler: En çok köpek dişlerinde görülen bir durumdur.Dişin süremeyip kemik içinde gömük kaldığı durumdur.


Ön çapraz kapanış: Öndeki dişlerin ters kapanması durumudur.

Dişlerin aralıklı olduğu durumlar:  Genetik ya da daha sonradan oluşabilen dişlerin arasındaki boşlukların olduğu durumdur. En çok üst ön kesici dişler arasında görülür.


Çapraz kapanış vakaları: Arka bölgedeki dişlerin ters olarak kapanması ya da üst dişlerin daha içeride olduğu durumdur.

Güzel bir gülümsemenin insan ilişkilerindeki önemi inkar edilemez bir gerçektir. Günümüzde pek çok erişkin birey görünümünü ve sağlığını iyileştirmek için ortodontik tedavi talep etmektedirler. Erişkin bireylerin ortodontik tedavi konusundaki endişeleri, tellerin kötü görüneceği ve çocukluk yaşından sonra tedavinin etkin olarak yapılamayacağı yönündedir. Ancak günümüzde dişhekimliği bilimindeki gelişmeler sayesinde ortodontik tedavinin gerekliliği ve önemi çok daha iyi kavranmıştır. Son zamanlarda ortodontik tedavi gören hastaların %25’i yetişkindir.

Diş Teli Çeşitleri

Ortodontik tedavide sıklıkla metal yada porselenden yapılmış teller ve braketler (dişlere yapıştırılan ve tellerin arasından geçtiği kuvveti dişlere ileten aparatlar) kullanılmaktadır.

Diş teli olarak adlandırılan ortodontik teller paslanmaz çelik yada nikel-titanyum metal alaşımlarından olabileceği gibi bu ortodontik tellerin üzeri estetik görüntüyü desteklemek için diş renginde seramik yada boya ile kaplanmış olabilir.

Diş tellerinin hangi maddeden olacağına karar verecek kişi Ortodontist olmalıdır.Doktorunuzun tedavinizin şekline ve sürecine gore size en uygun seçimi yapıp fayda ve zararlarını anlatacaktır.

Braketler ise (dişlere yapıştırılan ve tellerin arasından geçtiği kuvveti dişlere ileten aparatlar) aynı şekilde bu metallerden yada porselen esaslı dişinizin rengine gore estetik bir materyalden yapılabilir.

Porselen braketler ve teller estetik olarak hasta mutluluğunu artırdığı için daha çok tercih edilmektedir.

Artık günümüzde; estetik braketler ve teller kullanılarak neredeyse dışarıdan farkedilemeyecek şekilde tedaviler yapılabilmektedir.
Ayrıca son yıllarda, braketlerin dişlerin iç yüzeylerine yapıştırıldığı ‘Lingual Ortodonti Tekniği’ (incognito) geliştirilmiştir. Bu teknikle birlikte estetik sorunlar tamamen ortadan kalkmıştır.

Lingual ortodonti kısaca,dişlerin arka kısımlarından uygulanan bir ortodontik tedavi yöntemidir.Zaten kelime anlamı olarak -Lingual- latincede dil tarafı, dil bölgesi anlamına gelmekte olup, dişlerin dile bakan kısımlarına uygulanan ortodontik tedaviyi tanımlamaktadır.Incognito tedavisi ise lingual ortodonti de kullanılan yöntemlerden birisinin piyasa ismidir.Tıpkı Lingual ortodontiki diğer yöntemler gibi incognito da kullanılan teller ve braketler dişlerin arka yüzeyine yapıştırılmaktadır.Incognito ve diğer lingual ortodonti tedavi yöntemlerinin en büyük avantajı ise İnvasilign (şeffaf plakla tedavi) yönteminin aksine tüm vakalarda kullanılabilir oluşlarıdır.

Incognito aperayleri tamamen kişiye özel dizayn edilir ve üretilir.Diğer tüm ortodontik tedavi yöntemlerinde kullanılan ve fabrikasyon olarak üretilen braket ve tellerin aksine Incognito yönteminde herşey hastanın ağzına göre özel olarak altın alaşımlardan üretilir. Kısacası bu yöntemde hastaların dişlerinden alınan ölçüler önce yurt dışındaki (Almanya) merkeze gönderilmekte, orada bilgisayar destekli özel bir yazılım yardımı ile kişiye özel olarak üretildikten sonra ülkemize gönderilmektedir.
Incognito tedavisini diğer lingual ortodonti tedavi yöntemlerinden ayıran diğer bir özellik ise tedavi için kişiye özel üretilen braketlerin,dişlerin arka kısımlarına direkt olarak değil, bir kaide vasıtasıyla yapıştırılmalarıdır.

 Bu sayede dişlerin arka yüzeyleri adeta altın bir yüzey ile kaplanmış olup diğer lingual tedavilerdeki gibi yeterli ağız hijyeni sağlayamama ve çürük oluşma olasılığı azalmaktadır. Bu nedenle braketlere çok kolay alışılmaktadır.

Diş Telleri ve Fiyatları Nelerdir

Diş insan ağız yapısının içerisinde yer alan çiğneme işlevini gören organdır. Dişler bebeklik evresinden sonra belli bir süre süt dişleri yerine bir ömürlük kullanılacak asıl olan dişlerle yer değiştirir. Çeşitli sebeplerle dişler yanlış bir şekle bürünebilir. Ağız ya da diş yapısındaki bozuklukları gidermek için doktor kontrolünde diş teli takmak uygun olacaktır. Önceleri belli yaşları kapsadığı düşünen diş telleri özellikle milenyum çağıyla birlikte yaş tanımadan her kişinin ağız sağlığı için kullanılabilen tedavi yöntemi olmuştur. Peki ya diş teli fiyatları nelerdir? İşte bu noktada görülecek tedavi şekli ve süresi devreye girer.

Diş Teli Tedavileri ve Fiyatları

Diş telleri dişer arasındaki boşluklarını gidermek, çarpıklıklarını düzeltmek, birbirinin üzerine geçmiş dişleri doğru şekle kavuşturmak, iğneme bozukluğu yaratan dişleri düzeltmek gibi daha birçok sebeple kullanılan bir tedavidir. Doktor kontrolünde yapılan tedavilerimizin şekli ağızın yapısına göre değişim göstermektedir. Diş teli fiyatları nelerdir diye merek edilen bir nokta her daim söz konusudur. Burada devreye giren kişini ağız yapısına bağlı olarak izlenecek tedavinin süresi, şekli, kullanılacak ekipmanlar ve diğerleridir. Küçük dar bir kalına sığmayan durumu ifade ederken fiyat mekanizmasının değişken olduğu dolayısı ile doktorla görüşülmesini gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Sonuç olarak fiyatı ne olursa olsun dişlere gereken özeni göstermekte olup insan sağlığının her şeyin üstünde olduğu görüşüyle hareket etmekteyiz.

Diş Tellerinin Fiyatları

Diş sağlının yanı sıra estetik açıdan da güze bir görünüme sahip olmayı sağlayan diş telleri ayrıca çene içinde tedavi oluşturup çenenin de sorunlarına çözüm bulmaktadır. Doktorlarımız ile tedaviler hakkında detaylı bilgilere çağın kolaylığı üzerinden yani internetten ulaşmak oldukça basittir. Merak edilen sorunun yani diş teli fiyatları nelerdir sorusunun da yanıtı sitemizde mevcut diğer bir durumdur.

Günümüzde Sağlanan Diş Teli Fiyatları Nelerdir?

diş teli fiyatları Dişlerdeki düzensizlikleri sağlamak amacı ile verilen diş teli fiyatları uygulanacak olan diş ve yapılara göre değişmektedir. İnsan hayatında gülmenin ve konuşmanın önemi büyüktür. Gerek konuşurken, gerekse de gülerken ağız içindeki dişlerin düzenli olması ve bakımlı olması gerekmekte ve düzenli olan dişler, karşımızdaki kişilere daha sağlıklı şekilde iletişim kurmamızı sağlamaktadır. Diş ve ağızlardaki bozuklukları gidermek için uygulanan bu hizmet, ağızlarda ve dişlerdeki kötü görüntüleri gidererek sağlıklı şekilde düzenlemeye yaramaktadır. Özellikle çocukluktan başlayarak yapılan işlemler de kısa sürede olumlu sonuç elde edilmektedir.

Diş Tedavilerinde Kullanılan Diş Telleri Süreleri

Çeşitli olarak değişen diş teli fiyatları ağızlardaki diş ve diş etlerinin düzensiz olarak görüldüğü durumlarda uygulanmakta olan tedavi yöntemlerindendir. Diş ve ağızdaki duruma göre değişmekte olan kullanım süreleri mevcuttur. Genel olarak 1 ila 2 yıl arasında bu teller dişlerde durmakta ve gerektiğinde bu süre zarfı içinde tellerin değiştirilme ve yenilenme işlemleri diş hekimleri tarafından yapılmaktadır. Özellikle çocuklarda görülen düzensiz diş çıkmaları, yetişkinlerde de görülmekte ve bazı hastalıklardan kaynaklı da dişler düzensiz olarak çıkabilmektedir. Bu durumlarda uygulanan tedaviye verilen isim ortodonti tedavisidir.

Ağızdaki Dişler İçin Uygulanan Diş Teli Fiyatları Ve Çeşitleri

Ağız ve diş yapısının durumuna bağlı olarak uygulanmakta olan tedavi çeşitlerine göre diş teli fiyatları değişmektedir. Küçük yaşlardan başlanarak uygulanan diş telleri tedavilerinde dişler özel teller ile kaplanır ve bir arada toplanması sağlanır. Uzun süreler dişlerde bağlı olarak duran teller, diş ve diş etlerini bir arada toplar ve çıkmakta olan dişlerin düzenli olarak ağızlarda yer almasını sağlamaktadır. Uygulanan diş tellerinde renk çeşitleri bulunmakta ve özel fiyatlar ile bu tedavi yöntemleri sağlanmaktadır.

Diş Teli Fiyatları

Dişlerdeki düzensizlikleri sağlamak amacı ile verilen diş teli fiyatları uygulanacak olan diş ve yapılara göre değişmektedir. İnsan hayatında gülmenin ve konuşmanın önemi büyüktür. Gerek konuşurken, gerekse de gülerken ağız içindeki dişlerin düzenli olması ve bakımlı olması gerekmekte ve düzenli olan dişler, karşımızdaki kişilere daha sağlıklı şekilde iletişim kurmamızı sağlamaktadır. Diş ve ağızlardaki bozuklukları gidermek için uygulanan bu hizmet, ağızlarda ve dişlerdeki kötü görüntüleri gidererek sağlıklı şekilde düzenlemeye yaramaktadır. Özellikle çocukluktan başlayarak yapılan işlemler de kısa sürede olumlu sonuç elde edilmektedir.

Diş Tedavilerinde Kullanılan Diş Telleri Süreleri

Çeşitli olarak değişen diş teli fiyatları ağızlardaki diş ve diş etlerinin düzensiz olarak görüldüğü durumlarda uygulanmakta olan tedavi yöntemlerindendir. Diş ve ağızdaki duruma göre değişmekte olan kullanım süreleri mevcuttur. Genel olarak 1 ila 2 yıl arasında bu teller dişlerde durmakta ve gerektiğinde bu süre zarfı içinde tellerin değiştirilme ve yenilenme işlemleri diş hekimleri tarafından yapılmaktadır. Özellikle çocuklarda görülen düzensiz diş çıkmaları, yetişkinlerde de görülmekte ve bazı hastalıklardan kaynaklı da dişler düzensiz olarak çıkabilmektedir. Bu durumlarda uygulanan tedaviye verilen isim ortodonti tedavisidir.

Ağızdaki Dişler İçin Uygulanan Diş Teli Fiyatları Ve Çeşitleri

Ağız ve diş yapısının durumuna bağlı olarak uygulanmakta olan tedavi çeşitlerine göre diş teli fiyatları değişmektedir. Küçük yaşlardan başlanarak uygulanan diş telleri tedavilerinde dişler özel teller ile kaplanır ve bir arada toplanması sağlanır. Uzun süreler dişlerde bağlı olarak duran teller, diş ve diş etlerini bir arada toplar ve çıkmakta olan dişlerin düzenli olarak ağızlarda yer almasını sağlamaktadır. Uygulanan diş tellerinde renk çeşitleri bulunmakta ve özel fiyatlar ile bu tedavi yöntemleri sağlanmaktadır.

Diş Teli Tedavisi Fiyatları

Ortodonti, ağız ve çene yapısı ile ilgili olarak tedavileri uygulamakta olan bir bilim dalıdır. Ağız ve diş sağlığı bakımından çene yapısı ve dişlerin şekli özelikleri önem taşımaktadır. Dişlerin sağlıklı şekilde kalabilmesi ve korunabilmesi için şekillerinin de normal olması gerekmektedir. Bunun sağlanması için uygulanmakta olan tedavilerden bir tanesi de diş teli tedavisidir. Diş teli tedavisi fiyatları uygulanan tedavi türüne göre değişiklik göstermektedir.

Diş Teli Tedavisi Fiyatları ve Tedavi Seçenekleri

Diş teli tedavi fiyatları ile ilgili olarak farklı seçenekler bulunmaktadır. Öncelikle tedavinin şeklinde göre sabit ve hareketli şekilde türleri bulunmaktadır. Dişlerin üzerine uygulanan diş tellerinin çıkartılıp çıkartılamamasına göre bu türler belirlenmektedir. Sabit diş telleri ağız içerisinde çıkartılamamaktadır. Ancak hareketli teller çıkartılıp takılabilmektedir. Bu seçenekler tedavi sürecinde belirleyici olmaktadır. Diş telleri ile ilgili olarak bu tedavi seçeneği ile birlikte dişlerin üzerine kaplanan diş tellerinin türlerine göre değişiklik yapılabilmektedir. Diş tellerinde kullanılan farklı türdeki malzemeler dolayısıyla tedavi fiyatlarında değişiklik görülebilmektedir.

Diş Teli Tedavisi Fiyatları ve Tedavi Süreçleri

Diş teli tedavisi fiyatları ile ilgili olarak malzeme kalitesi ve tedavi seçeneklerine göre değişiklikler yapılabilmektedir. Tedavinin doğru şekilde yürütülmesi için belli şekillerde yürütülmesi gerekmektedir. Öncelikle diş teli uygulanmadan önce gerekli muayenelerin yapılması gerekmektedir. Muayene sonrasında hangi tedavi seçeneğinin nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili belirleme yapılabilir. Ağız ve diş yapısı ile ilgili olarak belirleme yapılması sonrasında diş teli üretimi yapılmaktadır. Kişiye özel üretilen diş telleri daha sonra dişe uygulanmaktadır. Diş teli uygulaması sonrasında belli dönemler halinde kontroller yapılmalı ve dişlerin aldığı şekiller takip edilmelidir Bu tedavilerin uygulanabilmesi için diş yapısının oturmuş olması gerekmektedir. Yani çocuklara tedavinin uygulanması için belli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Diş Teli Bakımı Nasıl Yapılır?

Ortodonti tedavileri ile birlikte dişlerinde bulunan yamukluk, çarpıklık gibi sorunlara çözüm getirmiş olan kişilerin ortodonti tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için mutlaka ağız hijyenini sağlama noktasında da dikkatli olması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için ise diş teli bakımı nasıl yapılır mutlaka detaylı olarak bilinmelidir. Diş teli temizliğinin yapılması ile birlikte diş çürüklerinin önlenmesi sağlanırken diş etlerinde ortaya çıkabilecek iltihaplar ve diş ile diş etlerinde meydana gelebilecek tüm komplikasyonların da önüne geçilmiş olur.

Günlük Diş Teli Bakımı Nasıl Yapılır?

Diş teli kullanan kişilerin diş tellerini her gün düzenli bir şekilde temizliyor olması gerekir. Temizlenmeyen dişlerin çok kısa sürede bakteri oluşumları ile birlikte diş tellerinin braketlerine de zarar vermesi ile birlikte diş taşlarının oluşumunu ortadan kaldırma için mutlaka diş temizliğinin günlük olarak yapılması gerekmektedir. Diş taşlarının ilerleyen zamanlarda diş eti problemlerine de zemin hazırlaması söz konusu olduğu için bu tür sorunların ortaya çıktığı anda çözülmesi ve diş teli bakımı nasıl yapılır bunun yönergelerine uyulması gerekmektedir.

Diş Teli Bakımı Nasıl Yapılır Neler Kullanılır?

Diş teli kullanan kişilerin diş teli bakımı nasıl yapılır diye sordukları durumda öncelikle diş fırçası ile temizliğin yapılması gerekmektedir. Yumuşak uçlu, küçük başlı ve düş bir diş fırçası ile dişlere zarar vermeden dişlerin temizlenmesi gerekmektedir. Braketlere müdahale edilmeden yapılması gereken bu temizliğin günde 2 ya da 3 kez tekrarlanması ile birlikte büyük oranda bir temizlik yapılmış olur. Braketlerin arasını temizlemek için ise diş ara yüz fırçalarının kullanılması gerekmektedir. Diş ipleri ile derinlemesine bir temizlik yapılırken ağız hijyeninin kesin bir şekilde sağlanmış olduğu da söz konusu olacaktır.

Diş Teli Değişimi

Diş teli değişimi genellikle halk arasında tekrar bir diş teli takılması ve uygulaması olarak bilinse de asında bu tam olarak doğru değildir. Ortodonti uygulaması olan diş teli zaten damak ve diş yapısı tamamen oturmuş kişilere sıklıkla yapılan bir uygulamadır. Bu anlamda tabi ki de istisna durumlar her daim olacaktır. Fakat genel olarak uzmanların bu anlamdaki görüşleri diş teli uygulaması yapılırken diş teli tek seferlik uzun ve kesin bir işlem olmasıdır. Aslına bakılır ise buradaki “değişim” sözündeki kasıt ağız içindeki ve gülüşlerdeki değişim olmaktadır.

Diş Teli Önce Sizi Değiştirmekte Sonra da Yıllarca Kapalı Olarak Yaptığınız Gülüşlerinizi

Diş teli değişimi birçok açıdan kişiye öz güven sağlar. Ağız içinde yıllardır duran ve gülüşlerinizi engelleyen dişlerin kısa süre içinde düzene girmesi ile kişinin özgüveni de artmaktadır. Ayrıca her daim diş yapısı bozuk olan kililer ya gülmekten çekinir yada elleri ile ağızlarını kapatarak gülerler. Diş teli uygulamasından sonra elleri ile kapatılmasına gerek kalmayan ve ortaya kolaylıkla gülebileceğiniz gülüşlere merhaba diyebileceksiniz. Herhangi bir ağrı sancı olmadan en kısa zamanda istediğiniz gibi özgürce konuşabilecek ve gülebileceksiniz. Fakat bu anlamda diş teli kullanılırken dikkat edilmesi gereken birkaç basit ve önemli detay bulunuyor.

Diş Teli Kullanan Kişilerin Diş teli Bakımları için Dikkat Etmesi Gerekenler

Diş teli değişimi evresinde kişi birçok aşamadan geçer. Bu aşamalar arasında uzman doktorun belirlediği süreç içinde dişlerde bulunacak olan diş telleridir. Zaten bilinçli bir birey ağız sağlığına her daim dikkat etmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız diş teli kullanırken de bu durumdan çok farklı bir uygulama sizden beklenmez. Uzmanların diş teli bakımı için kişinin yumuşak uçlu bir diş fırçası ile dişlerinin günde 2-3 kere fırçalamasını istiyor. Diş teli, ağız bakımı ve dişler hakkında daha fazla detay almak isterseniz bizler ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca uzman hekimlerimizde randevu talep edebilir ve tüm diş problemlerinize kesin ve etkili çözümler bulabilirsiniz. Bizlere ulaşmak için iletişim numaralarını aramanız yeterli olacaktır.

Diş Teli Aşamaları

Diş teli aşamaları belirlenmesi ve uzmanın bu doğrultuda hastasını bilgilendirmesi ortodonti tedavi sürecinde olumlu etkilere sahiptir. Uzmanın ön görüşü ve bu anlamda uzman hasta ilişkisi tedavide önemli rol oynayacaktır. Özellikle hastanın bu anlamda süreç boyunca sakin ve de sabırlı olması gerekiyor. Hasta durumu kabul etmesinin yanı sıra uzmanın dediklerini harfiyen uygulamalıdır. Hastanın diş ve ağız sağlığında etkili olacak olan bu durum ileriki yıllarda da her daim sağlıklı dişlere sahip olmasının bir göstergesi olarak bilinecektir.

Diş Teli Aşamalarında Yapılacak Olan Müdahaleler

Diş teli aşaması konusunda birçok kişi bilgi sahibi olmadığı için bu durumu kendi içinde kaos haline getirebilir. Aslına bakarsanız aklınızda büyütecek kadar zor bir süreç değildir. Diş teli takım aşamasında ilk olarak hastanın daha önceki ağız sağlığı kontrolü yapılır. Ağız içinde bulunan dişlerde çürük var mı, dolgu varsa dolguların ne kadar sağlam olduğu varsa diş taşı ve tartar temizliği yapılır. Burada dolguların sağlam olmasındaki amaç diş teli takılacağı zaman dolguların çıkmamasıdır. Ayrıca uzman hekim 20 yaş dişlerin kontrolü için de röntgen çekimi yapacaktır. Uzman ağız içinde tüm sorunları giderdikten sonra diş teli için aşamalara geçecektir.

Diş Teli Tedavi Sürecinde Hemen Sonuç Almak ve Diş Teli Taktırmak Mümkün mü?

Diş teli aşamaları tabi ki de kişinin ağız sağlığına göre değişiklik gösterecektir. Eğer ki Kişinin ağzında çürük diş varsa önce onların çekilmesi yapılacak, dolgu kontrolleri tamamlanacak ve en son aşama olarak diş teli takılacaktır. Bu tüm tedaviler bittikten sonra kişi diş teli yani ortodonti tedaviye tamamen hazırdır. Diş teli takılacağı zaman herhangi bir acı veya da sızı hissedilmemekte ve kısa süre içerisinde işlem bitmektedir. Fakat buradaki en önemli detay uzman tercihiniz olacaktır. Bu anlamda kaliteli hizmet veren ve alanında başarılı tedavilere imza atan bizler ile iletişime geçebilirsiniz. Ortodonti tedavi sürecinde her daim sizlerle olacağız ve de ağız için problemlerinize kesin çözümler bulacağız.

Diş Teli Zorlukları

Diş teli zorlukları rağmen diş teli kullanımı; çarpık diş durumu yaşandığında etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Artık günümüzde ilerleyen teknolojiyle bağlantılı olarak ortodonti tedavilerinden iyi sonuçlar alınmaktadır. Diş teli kullanımının sağladığı yararlar dışında kullanım açısından zorluklar vardır. Her şeyden önce en çok rahatsız eden durum estetik görüntüdür.

Şeffaf Diş Telleri

Diş teli zorlukları başında özellikle çocuklarda ve gençlerde estetik görüntü rahatsız eder. Bu sebeple günümüzde şeffaf diş telleri kullanılarak bu sıkıntının oranı azaltılır. Ancak şeffaf dişlerin uygulanması diğerlerine göre biraz daha zor olduğundan bakımı da aynı şekilde zordur.

Diş Telleri Kırılması Durumunda Yapılması Gerekenler

Diş teli zorlukları içerisinde diş tellerinin kırılması gibi bir detay da vardır ki, bu tür durumlarda kırılan parça özenle saklanıp ortodontist hekime getirilmelidir. Yaşanan sorunla ilgili bilgiler tarafına verildikten sonra işlem için vakit kaybedilmemelidir.

Diş teli kullananlar, tellere adapte olana kadar birtakım şikayetler yaşarlar. Bunların başında yiyecekleri rahat ısıramama ve bazı içeceklerden uzak durma dönemidir. Diş teli kullanan bir kişi ağız ve diş bakımında son derece dikkatli ve özenli olmalıdır. Dişlere uygulanan tellerin takılma ve alışma süreci de hasta için zor geçer. Çünkü çarpık olan dişlerin düzelmesi için sağlanan baskı doğal olarak ağrıya neden olacaktır. Ancak bu düzelmeler oldukça ağrılar da aynı ölçüde azalır. Bazen de ne bir ağrı ne de sızı durumları söz konusu olur. Her şey bir alışma döneminden ibarettir.

Ağızda diş teli varken diş temizliğine verilen özen kat be kat artmalıdır. Her şeyden önce fırçalama en önemli detaydır. Seçilen diş fırçası ve macunu mutlaka doktorun önerdikleri şekilde olmalıdır. Mesela sert bir diş fırçası tellere zarar verebilmektedir. Ortodonti tedavisinde en önemli şey diş tellerine her şekilde darbelerden korumaktır. Diş teli kullanıldığında kazanılan avantajlar estetik bir gülüş ve sağlıklı dişler olmaktadır. Bazı yamuk dişler konuşmayı bile olumsuz etkilediğinden düzelen dişler sayesinde bu sorun ortadan kalkar. Diş teli tedavisi sonrasında ağız bölgesindeki dikkat çekici değişim hastada psikolojik açıdan da mutluluk verici bir durumdur.

Diş Teli Ve Damaklık

Diş teli ve damaklık ortodonti tedavilerinde birlikte kullanılan tekniklerdir. Birlikte kullanım tedavi sürecini hızlandırarak destekleyici özellik sağlar. Mesela bazı durumlarda diş teli takılmadan kullanılan damaklıklar sayesinde sonuç alınması gibi durumlar mümkündür. Damaklık sabit ve takılıp çıkarılması kolay olan, her hastaya özel hazırlanan, damağı genişletmek ya da dişe yer açmak için kullanılır. Bu kullanımla birlikte 2-3 ayda bir kontroller yapılıp durum hekim tarafından incelenir. Düzenli kullanım iyi sonuç demektir.

Ortodonti Tedavilere Başlama Dönemi

Diş teli ve damaklık kullanımı, ortodonti tedavilerin tümü ortalama 9 yaşından itibaren başlanabilmektedir. Yaşanacak darbeler ve başka sıkıntılar doğrultusunda bu yaş sınırı daha önceye de çekilebilir. Şiddetli çarpıklıklar, alt ve üst dişlerin birbirini kapaması, ağızdan alınan solunumda yaşanan durumlar tedavi başlamasında gerekli zamanlardır.

Damaklık Kullanımı Ne Kadar Süreyi Kapsar?

Diş teli ve damaklık kullanımı en az 6 aylık bir kullanımla sonuçlar elde edilmeye başlanır. Bu tedavi içerisinde olan hasta zaten doktor kontrolünde sık sık olduğundan gerekli zaman dilimi bilinçli olarak tanımlanır.

Damaklık uygulaması yüz ve çene yapısında sorunların yaşanması halinde, çene yapısının ileri ya da geri olması halinde, alt ve üst dişlerde şekil bozuklukları olduğu takdirde, diş dizilişlerinde sorun olduğu takdirde uygulanma yapılır. Genelde diş teli kullanımından önce damaklık kullanımı uygulandığından tedavi aşamasında yararları fazlaca görülmüştür. Damaklık kullanımı genelde geceleridir. Damaklık tedavisi diğer ortodonti tedavilere nazaran çok daha ekonomiktir. Üstelik tedavide destekleyici özelliği vardır. Damaklığın kaybolması ya da kırılması durumunda mutlaka ilgili doktora bilgi verilmelidir. Mutlaka yeni damaklığın yapılması gereklidir zira bekleme süreci hasta için çenenin eski haline dönmesine neden olacaktır.

Damaklık kullanmanın avantajı dişlerde çok daha kısa sürede istenilen şekle ulaşmasında yardımcı olmasıdır. Ortodonti tedavisi içerisinde son derece olumlu katkıları vardır. Damaklık ayrıca her yaş grubuna uygun olabildiği için ve herhangi bir yan etkisi olmadığı içinde tercih edilmektedir. Diş tellerine nazaran damaklıklar darbelere ve sert yiyeceklere karşı da son derece dayanıklıdır. Dezavantajlarına gelince ilk takıldığı dönemlerde yutkunmada zorluk yaşanabilir, konuşma zorluğu olabilir. Yemek yerken sıkıntı yaşanabilir. En rahat dönemler uykuda olunan dönemlerdir. Bu arada damaklıkların temizlenmesi önemli bir detay olup sadece su ve diş fırçası yeterli olacaktır. Macun kullanımı gereksizdir. 

Diş Teli Yüz Şeklini Değiştirir Mi?

Diş teli yüz şeklini değiştirir mi? Diş teli tedavisine başlayan herkesin aklını kurcalayabiliyor. Bu gibi durumlarda mutlaka uzman desteği alarak tam bir cevap almak doğru bir adım olacaktır. Diş teli günümüzde herkese uygulanabilen bir diş tedavisidir. Aynı zamanda uzmanlık gerektiren bir durum olduğundan dolayı uzman ortodonti desteğinin alınması gerekir. Diş teli takıldığı zaman yüzünüzde herhangi bir şekilde değişiklik yaşanmaz. Hatta takılan diş teli ağzınızın içinde görünmeyecek şekilde olanlardan seçilir ise fark dahi edilmeyecektir. Diş teli takılmasına doktorunuz ile birlikte karar verebilirsiniz. Eğer dişlerinizde çarpıklık konusu mevcut ise bunun düzelmesi isteniyor ise diş tedavisi kaçınılmaz olacaktır.

Diş Telinin Yan Etkisi Var Mı?

Diş teli yüz şeklini değiştirir mi? Sorusuna verilecek cevaplar arasında diş teli yüzün herhangi bir noktasının değişmesine etki etmemektedir olacaktır. Bundan dolayı dişlerinizde herhangi bir nedene bağlı olarak çarpıklık var ise tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Diş teli tedavisine başlanmadan önce ağızda bulunan çürük dişlerin tedavi edilmesi gerekir. Tüm dişler kontrol edilerek sorunlu olanlar sonuçlandıktan sonra tedavi sürecine başlanır. Tedavi süresince diş tellerinin kesinlikle çıkarılmaması ve sert besinlerden uzak durulması gerekir. Ayrıca uzman hekimin önerdikleri kesinlikle yerine getirilmelidir. Bu sayede etkili bir sonuç elde edilecektir.

Diş Teli Kimler İçin Uygundur

Diş teli yüz şeklini değiştirir mi? Cevabı hayır olduğundan dolayı herkes bu tedavi yönteminin içeriğinden yararlanabilir. Dişleriniz daha düzgün olmasın istiyorsanız bu hizmet içeriği size yardımcı olacaktır. Diş teli takıldıktan sonra en az 1 yıl boyunca dişlerinizde durmalı ve belirli periyotlarda kontrol muayenesine gitmeniz gerekir. Bu sayede etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Süre sonunda kontrol edilerek eğer uygun görülür ise diş teli tedavisine devam edilir. Diş telinin herhangi bir şekilde yan etkisi bulunmadığından çocuklar ve yetişkinlerde bu hizmet içeriğinden yararlanabilirler. Özellikle çocuklarda diş çarpıklığı daha çok görülebiliyor. Düşme, çarpma sonucu dişlerde oluşan çarpıklıklar diş teli tedavisi ile daha güzel bir diş yapısı elde edilebiliyor.

Diş Teli Süresi

Gerek çocuklarda gerek yetişkinlerde diş düzeninde oluşan eğrilik, çarpıklık veya düzenli sıralanmama gibi sorunların giderilmesi için ortodontik tedavilerin uygulanması gereklidir. Ortodontik tedavilerin ilk aşamasında farklı tedavi yöntemleri bulunsa da ilerleyen aşamalarda kesin çözümün elde edilmesi içinde diş teli tedavisi kullanılır. Düzgün bir şekilde sıralanmış dişlere sahip olarak iyi bir ağız yapısına sahip olmak için tercih edilen bu tedavi yönteminde diş teli süresi çocuk veya yetişkin hastaların diş yapısına ve uygulanacak tedavinin sistemine göre değişiklik göstermektedir. Bu sürenin net bir şekilde hesaplanabilmesi için merkezimizde ortodonti uzmanlarımız doğru bir inceleme sağlamaktadır.

Diş Teli Süresi Yıllar Boyunca Uzayabilir Mi?

Birçok hastamız tarafından merak edilen konuların başında gelen diş teli süresi kimi zaman yıllar boyunca sürecek ve çok büyük emekler sarf edilecek bir tedavi olarak görülmektedir. Fakat merkezimizde gerçekleştirilen diş teli tedavileri sonrasında hastalarımızın düzenli bir şekilde beslenme, iletişim ve günlük faaliyetlerine devam edebilmesi için en doğru çözümler uygulanmaktadır. Genellikle tedavi süresi; yaş, ilaç kullanımları, diş dizilimindeki bozukluklar, çene sorunları, gömülü dişler veya eksik dişler gibi farklı durumlardan etkilenen ve bu şekilde belirlenen bir süredir.

Diş Teli Suresi Nasıl Değişebilir?

Merkezinizde gerçekleştirilen diş teli tedavilerinde farklı yöntemler olarak klasik diş telleri kullanıldığında, diş teli süresi 1,5 ile 3 yıl arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bazı hastalarımızda ise şeffaf plaklar ile tedavi gerçekleştirildiğinde, tedavi süresi çok daha uzayabilir ve hatta lingual tedavi gerçekleştirilmesi gerektiğinde ise çok daha uzun bir süre tedavi süresi ortaya çıkabilir. Bu nedenle birçok hastamız tedavi süresinin kısaltılması için gereken uygulamaları talep etmekte ve hekimlerimiz tarafından uygun durumlarda daha kısa süreli tedaviler de sağlanmaktadır.

Diş Teli Tedavisi Bittikten Sonra

Diş teli uygulamaları ortodonti tedavisi kapsamındadır. Bu tedavi sürecinde diş teli uygulaması yapılırken kimi zaman diş çekimine gerek duyulabilir. Bazen de çene operasyonlarının yapılması gerekebilir. Ortodonti tedavisi dişlerde görülen yamukluk, çarpıklık ve hiza sorunlarına karşı uygulanır. Bu alandaki en eski yöntemlerden biridir. Uzun süreli bir tedavi yöntemidir. 3 yıla kadar sürebilir. Diş teli tedavisi bittikten sonra dişlerin durumunun nasıl olacağı da hastaların en çok merak ettiği konulardan biridir. Sitemizden bize ulaşarak konu hakkındaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Diş Teli Tedavisi Bittikten Sonra Dişler Bozulur mu?

Diş teli tedavisi bittikten sonra dişlerin bozulup bozulmaması sorusu hastaların cevap aradığı bir sorudur. Bu tedaviden sonra dişler eski hâline döner mi? Dişlerin tekrar yamulması veya eski sorunların tekrar gündeme gelmesi söz konusu mu? Tüm bu sorulara açıklık getirmek için diş teli tedavisi sonrasında yapılan uygulamalardan bahsedebiliriz. Diş teli tedavisi bittikten sonra dişlerdeki teller çıkartılır. Bunun yerine iç kısma görünmeyen ince bir tel konur. Bu tel dişlerin iç kısmında olduğu için ve son derece ince olduğundan fark edilmeyecektir. Böylece dişlerin teller çıktıktan sonra bozulması ihtimali de ortadan kalkacaktır. Bu ek uygulamanın dışında bazı durumlarda gece kullanımları için ekstra kalıplar verilebilir. Şeffaf olan bu kalıplar bozulmaları önleyen ikinci yöntemdir. Bu uygulamaların dışına 6 aylık sürelerle kontroller uygulanır. Dişler sürekli kontrol altında tutulduğundan bozulma ihtimali de ortadan kalkacaktır. Uzmanlarımız dişlerinizin eski hâline dönmemesi için gereken bilgileri size verecektir.

Diş Teli Tedavisi Bittikten Sonra Neler Yapılmalı?

Diş teli tedavisi bittikten sonra pekiştirme süreci başlar. Bu süreçte doktorun verdiği uygulamalar ihmal edilmemelidir.

  • Kullandığınız pekiştirme aparatı sabit ise her yemekten sonra dişlerinizi temizlemeye dikkat etmelisiniz.
  • Hareketli aparatlar varsa onları yemek sırasında çıkarmanız gerekir. Yemek sonrası tekrar tadabilirsiniz.
  • Verilen apareyleri doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Dilerseniz konunun detayları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diş Teli Zararlı Mı?

Diş teli zararlı mı? Diye merak eden ve yaptırmak isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Dişlerde çarpışçıkların giderilmesinde ve estetik bir güzellik kazandırmayı amaç edinen diş telleri dişlerin güzelleşmesini sağlayan bir tedavi şeklidir. Diş tellerinin takılmasının ardından bazı şeylere dikkat ederseniz diş telinin ağız için ne kadar önem taşıdığını tedaviden sonra görebilirsiniz.

Diş Tellerinin Bakımına Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Diş teli zararlı mı? sorusuna gereken hijyen ne kadar sağlanıyor diye bakmakla cevaplanacaktır. Diş teli olsun yada olmasın dişlerinize ve ağız sağlığınıza gereken bakımı yapmalısınız. Ancak diş telleri olduğunda yediğiniz artıklar diş teli nedeni ile daha çok birikmekte buda dişlere zarar vermektedir. Yemekten sonra dişleri en az 2 – 3 dakika fırçalamaya özen göstermeniz gerek

Diş Teli Tedavisi Estetik İçin Önemlidir

 Diş teli yaptırmak isteyenler diş teli zararlı mı diye sorularına cevap arayabilirler. Uzman doktorlar estetik unsur olan diş tellerinin ağızda zararlı olmadığını vurgularlar. Diş telleri estetik görünüm ve dişlerin görünümünde ve ağız sağlığında oldukça önemli bir yere sahiptir. Tedavi aşaması biraz uzun zaman alacağı için bu süre boyunca dişlerinizin ve ağız içi hijyeninin önemine bir kat daha fazla önem vermelisiniz. Yapılan ortodonti tedavisinin ardından harika ve güzel diş yapısına kavuşabilirsiniz.

Diş Telleri Varken Sert Yiyecekler Zararlıdır

Diş teli zararlı mı? Diş teli taktırıp eğer fındık fıstık gibi kırılması zor yiyecekleri yerseniz braketlerin kırılmasına sebep olabilirsiniz. Bu kırıkların onarılmasında dış yüzeylerde bulunan yapıştırıcılar temizlendiğinden dış yüzeylerde incelme yaşandığı için zararlı olacaktır. Sağlıklı dişler için diş teli zararlı mı? diye merak edenler öncelikle bakımlarına önem verecek diş tellerinin ne kadar estetik görünüm kazandırdığını diş tellerinin çıkarılması ile göreceklerdir.

Ağız Hijyeni Diş Telleri İçin Önem Taşır

 Diş teli tedavisinde mutlaka ağız hijyenine önem vermeniz gerekir. Bu sürede diş telleri iyi temizlenirse ve gereken fırçalamaya dikkat edilirse yiyecek artıkları birikmez ve dişlere zarar vermez. Sağlıklı gülüşler ve dişler için diş telleri estetiğiniz için önemli bir unsur olmakta ve kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Diş Teli Fırçası Nasıl Kullanılır?

Dişler insanın hayatında büyük yere sahiptir. Bunun sebebi öncelikli olarak beslenme işlevini gerçekleştiren organ olmasıdır. Sonrasında ise insan iletişiminde ağızın kullanılması dolayısı ile görsellik teşkil etmesidir. Çeşitli sebepler dolayısı ile dişler zarar görür ya da süt dişleri dökülmesi sonrasında yerine gelen dişlerin doğru şekilde çıkmaması sonucunda tedaviye ihtiyaç duyulur. Yamuk diş tedavisinde diş teli kullanılmaktadır. Diş teli hekimlerce belirlenen bir tedavi şekline uygun olarak yine belirlenen süre boyunca kullanılır. Tel takılan dişlerde diğer soru yaratan konu da temizliğidir. Diş teli fırçası nasıl kullanılır diğer bir sorunu oluştururken kullanımı basit olacak şekilde tasarlanarak tellerin arasına uygun şekilde girebilmektedir.

Ağız Sağlığı İçin Gerekli Olan Diş Teli Fırçası Nasıl Kullanılır?

Diş telinin kullanımına sebep olan durum süt dişleri ardından gelen dişlerin yanlış ve yapısı bozuk şekilde çıkmasıdır. Diş hekimlerine başvurularak tedavi süresi ve içeriği belirlenirken bu tedavilerin süresince dişe takılı olan tellerin altından diş temizliği sorun yaratır. Diş teli fırçası nasıl kullanılır konusunda bilgi vermek gerekirse ara yüz fırçası işlevini tam olarak yerine getiren bir araçtır. Diş teli içerisinden diş aralarına doğru şekilde girerken hem diş hem de telini koruyarak temizlik yapabilen nitelikte bir araç olma özelliğine sahip şekildedir. Gerektiği durumda doğru şekilde diş ipiyle de gereken temizliğe katkı sağlanabilir.

Tedavi Çeşitlerinden Olan Diş Teli Fırçası Nasıl Kullanılır?

Diş teli tedavisi sırasında dişlerin doğru ve tam temizliği sorun teşkil eder. Eğer doğru temizlik olmazsa dişler çürüyebilir. Bu sebepten doğru fırça kullanımı ve düzenli temizliği önemlidir. Peki diş teli fırçası nasıl kullanılır? Yapısı gereği kullanımı kolay olan fırça dikkatli bir şekilde direkt dişin aralarına girecek şekilde kullanılabilir.

Diş Teli Ağız Kokusu Yapar Mı?

Diş telleri özellikle diş sorunları olan kişiler tarafından çok önem verilen tedavilerden birisidir. Oldukça önemli olan ağız ve diş sağlığı konusunda diş çürükleri ve kayıpları gibi konular yanında iş bozuklukları da oldukça önemlidir. Bu bozuklukların giderilmesi konusu da birçok farklı tedavi soruna göre geliştirilmektedir. Bu konuda kullanılan diş telleri için genel olarak diş teli ağız kokusu yapar mı sorusu sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtı olarak düzenli bakım yapılması bir kokunun olmayacağı yönündedir. Genel olarak ağız ve diş sağlığının önemi gibi diş telleri içinde aynı bakım gerekmektedir.

Ağız kokusu birçok durumda insanlar için en zor ve önemli konulardan birisidir. Bu konuda sorunların giderilmesi için özellikle bakımların düzenli yapılması gerekmektedir. Diş fırçalamak ve ağız için gerekli bakımların yapılması ağız kokusunu önlemektedir. Genel olarak çürük dişler ağız kokusuna neden olmaktadır. Bu nedenle diş teli ağız kokusu yapar mı sorusu evet olarak yanıtlanamamaktadır. Birçok farklı nedenle oluşan ağız kokuları konusunda özellikle gerekli nedenin ne olduğunun bilinmesi oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde sorunun giderilmesi mümkündür.

Diş Teli Ağız Kokusu Yapar Mı, Bakım Gerekli Mi?

Ağız kokusunun neden kaynaklandığının bilinmesi ile başarılı çalışmaların yapılması mümkündür. Bu alanda çalışmaların sorunsuz olarak yapılması mümkün olabilmektedir. Başarılı bir şekilde gerekli çalışmaların yapılması ancak doktor kontrolü ve tanı konulması ile mümkündür. Ağız kokusu için diş teli ağız kokusu yapar mı veya diş tellerinin ağız kokularına etkisi fazla değildir. Düzenli diş fırçalamak ve ağız bakımının yapılması ile ağız kokusunun olması oldukça önemli oranda önlenebilmektedir. Bu nedenle de diş telinin burada etkili olduğu pek söylenemez.

Diş Teli Varken Diş Çekimi

Günümüz şartlarında diş teli varken diş çekimi yaptırmak isteyen hastalar bu konuda güvenilir merkezleri tercih ediyor. Gün geçtikçe artan diş teli tedavisi ile yamuk dişlerini düzeltmek isteyen kişiler bu konuda uzman ve güvenilir kişilerden destek almaktadır. Diş teli varken diş çekimi günümüze kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu konuda deneyimli uzman kişiler diş teli olan hastaların diş çekimini başarılı bir şekilde yapabilmek için modern teknolojinin imkanlarından yararlandıklarını görmekteyiz. Diş teli temizliği ve bakımı konusunda siz de diş tellerinize gereken titizliği göstererek uzun ömürlü ve sağlıklı bir yapıya sahip diş tellerine sahip olabilirsiniz.

Diş Teli Varken Diş Çekimi Yaptırmak Sakıncalı Mı?

Başarılı diş çekim hizmetinden yararlanmak isteyen hastalar diş teli varken diş çekimi hizmetinden yararlanmak istediklerinde bu konuda deneyimli ve profesyonel merkezleri tercih etmelidir. Diş çekim konusunda deneyimli diş hekimleri diş teli varken sorun yaşamadan başarılı bir şekilde diş çekim hizmetini sunmaktadırlar. Diş teli varken diş çekiminin yapılması dikkat ve tecrübe isteyen operasyonlardan biridir. Diş telleriniz dişlerinize sabitlenmiş bir haldeyken diş çekimi yapmak belli başlı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle diş teli varken diş çekimi yaptırmak zaman – zaman tehlikeli sorunlara neden olabilmektedir. Alanında uzman kişiler tarafından siz de diş sağlığı hizmeti alarak bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Diş Çekimi Hizmetinde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Diş teli varken diş çekimi sakıncaları olduğu gibi diş sağlığı için dişlerinizin bakımı da bir o kadar önemlidir. Sağlıklı dişlere sahip olmak isteyen kişiler mutlaka düzenli olarak günde en az 2 defa dişlerini fırçalamalıdır. Bununla birlikte düzenli aralıklarla diş hekimine giderek dişlerinizin bakımını yaptırmalı ve diş sağlığı konusunda diş sağlığı merkezlerinden bu hizmetleri alabilirsiniz. Eğer dişinizin çekilmesi söz konusu ise çekilecek olan dişinizin yapısına göre tercih edeceğiniz diş hekiminin de güvenilir olmasına dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Özellikle diş çekimi sırasında diş teli var ise bu konuda seçeceğiniz diş hekimi uzmanını ö özenle seçmelisiniz.

Diş Teli Varken Diş Fırçalamak

Diş teli varken diş fırçalamak; diş tellerine zarar vermemek adına önem verilmesi gereken bir eylemdir. Diş fırçaları yumuşak uçlu ve küçükbaşlı olması uygun olandır. Günde en az 2-3 kez diş fırçalanması gereklidir. Diş fırçalama dışında diş teli temizliği için ara yüz fırçası ile temizlik vardır ki, braketlerin temizliği için önemlidir. Ara yüz fırçaları hatta sert olarak özellikle seçilir ki ortodonti tedavileri için birincil önem taşır.

Diş Telleri Temizliği Nasıl Yapılır?

Diş teli varken diş fırçalamak dışında dişlerin güçlenmesi için ağız bakım suları da etkilidir. Diş ipi de aynı oranda yardımcı yöntemdir. Diş ipi kullanımı özellikle ortodonti uzmanı bilgisi altında kullanılmalıdır. Bütün bunların yanı sıra diş kontrolleri rutin bir şekilde yaptırılmalıdır.

Diş Tellerinin Temizlendiği Nasıl Anlaşılır?

Diş teli varken diş fırçalamak öneminin kavranması dışında bir diğer önemli nokta iyi temizlendiğinden emin olmaktır. Diş telleri temizliği kuşkusuz normal dişlere göre biraz daha uzun sürer. Bu konuda dikkatli ve özenli olmak gereklidir.

Diş telleri olanlar dişlerini fırçalarken zor bir süreç geçirirler, bu dönem zarfında diş fırçalama tekniği hakkında bilgi almalıdır. Ortodontik tedavide olan bir hasta dişlerin hijyenine ve bakımına önem vermelidir. Diş teli tedavisinde braketlerin arasının temizliği hekim tarafından özellikle belirtilir çünkü aralarda kalan yiyecek artıkları büyük sorun yaratır. Diş macunlarının florürlü olması önemli bir detaydır. Bunun dışında fırçalama teknikleri de önem taşımaktadır ki, diş üzerinde özenle hareket ettirilmesi gereklidir, dairesel hareketlerle narin ve dikkatli temizlik atlanılmamalıdır.

Diş teli temizliğinin dikkat edilmemesi durumlarında diş eti iltihaplanmalarına, diş çürüklerine ve ağız kokularına hazır olunmalıdır. İşte bu sebeplerle diş temizliği ve bakımı önem taşımaktadır. Dişlerin temizlenmemesi durumlarında bakterilerin braketler arasında birikmesi teller açısından sorun yaratır. Oluşan diş taşlarının temizlenmesi de zor olacak ve ortodonti tedavisinde aksaklıklar yaşanacaktır. Diş teli takanlar için diş ipi kullanımı da ağız hijyeninde önem taşıyan yardımcı bir ürün olarak önerilir. Diş ipi kullanımı sayesinde tartar oluşumuna engel olunur ve diş taşları meydana gelmez.

Diş Teli En Fazla Ne Kadar Kalır?

Dişlerin yapısının bozulması sadece beslenme açısından değil aynı zamanda görünüm açısından da büyük bir problem oluşturmaktadır. Özellikle çocuklarda ve gençlerde ortaya çıkmakta olan ortodontik dediğimiz problemler mutlaka vaktinde tedavi edilmelidir. Diş çapraşıklığında ve dişlerin bozuk olan yapısında çok uzun zamandır kullanılmakta olan metotların başına diş teli tedavisi gelmektedir. Günümüzde modern braketler kullanılarak görünmeyen diş telleri uygulanmaktadır. Kurumumuz bünyesinde de uygulamakta olduğunuz diş teli en fazla ne kadar kalır diye pek çok hastamız merak ediyor. Bu noktada hastanın ağız ve diş durumu aynı zamanda uygulanan tedavi yöntemi belirleyici olmaktadır.

Diş Teli En Fazla Ne Kadar Kalır Diş Teli Bakımı Nasıl Yapılır?

Özellikle geçmişte uygulanan diş telleri oldukça rahatsız edici bir görünüm ortaya çıkartıyordu. Ayrıca diş telinin bakımı da çok daha zordu. İçerisine giren yemek artıklarının arındırılması oldukça uğraştırıcıydı. Fakat günümüzde dişlerin arka kısmına konulmakta olan braketler sayesinde çok daha rahat bir şekilde diş teli tedavisi uygulanabilmektedir. Bu şekilde uygulanmış olan diş teli tedavisinde ağzın hijyen standartları daha yüksek seviyelere çıkartılmaktadır. Bununla beraber diş teli en fazla ne kadar kalır sorusunda ortalama olan yanıt 18 ay civarıdır. Fakat bazı durumlarda dişin bozukluğuna büyüme çağındaki gelişimine göre 24 aya kadar da uzayan diş teli tedavileri bulunabilmektedir.

Diş Teli En Fazla Ne Kadar Kalır Dişe Zararı Var Mıdır?

Dişlerin normal standartlara göre büyümesini sağlayacak olan diş teli aslında ağızda bir blokaj oluşturmaktadır. Böylece dişlerin doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Diş teli en fazla ne kadar kalır sorusuna yanıt verdikten sonra merak edilen diğer konuya da açıklık getirelim. Diş telleri dişe uygulandığında kesinlikle mine kısmına zarar vermemektedir. Dişi çizmeyen ve deforme etmeyen diş telleri ve braketler ağız ve diş sağlığını korumak için özel materyallerden üretilmektedir.

Diş Estetiği Kapsamında Kozmetik Diş Estetiği Nedir?

Diş sağlığına verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bunun yanı sıra dişlerin görünümüne verilen önem günden güne artmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak ise diş estetiği konusu gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda kozmetik diş estetiği nedir sorusu akıllara gelmektedir. Kozmetik diş estetiği, estetiği bozulan dişlerin özel yöntemlerle restore edilmek suretiyle daha güzel görünmesinin sağlanması işlemidir. Günümüzde bu işin profesyonelce yapıldığı merkezler bulunmaktadır. Bu alanla ilgili olarak kozmetik diş hekimliği mesleği oldukça önemli görevler üstlenmiş durumdadır. Kozmetik diş hekimleri dişler üzerindeki şekil bozukluklarını da müdahale etmektedir.

Kozmetik Diş Estetiği Nedir?

Kozmetik diş estetiği nedir sorusu esasında; porselen dişler ve diş implantlarıyla doğrudan ilgilidir. Zira bu malzemeler dişlerin görünümünün düzeltilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, diş beyazlatma, dolgu yapma, ortodonti ve diş bağlama gibi etkinlikler diş eti estetiğiyle doğrudan ilgilidir. Sıralanan farklı teknik ve yöntemler günümüz itibariyle oldukça etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Diş sağlığına verilen önemin artması ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin fazla olması, diş estetiği sektörünü sürekli bir dönüşüm durumuna getirmiştir. Bu durumun doğal sonucu olarak ise; diş estetiğinde çok kaliteli uygulamaların yapıldığı görülmektedir.

Kozmetik Diş Estetiği Nedir Sorusuna Alternatif Yanıtlar

Kozmetik diş estetiği nedir sorusuna çok sayıda farklı yanıt verilebilmektedir. Bu yanıtlardan birisi; insanların gülüşlerinde olumlu bir iz bırakmayı amaçlayan estetik türüdür. Bunun yanı sıra kozmetik diş estetiğinin diş telleri ya da farklı aparatlarla dişlerdeki düzeltmelerdir şeklindeki bir yanıtta verilebilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında; kozmetik diş estetiği sektörünün oldukça hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini söylemek mümkün olmaktadır. Bu noktada kozmetik diş estetiği hizmeti alınırken çok dikkatli davranılması da gerekli olmaktadır.

Diş Teli Mumu Kullanım Amaçları

Diş teli mumu, özellikle diş telleri takılan bireylerde uygulanmaktadır. Bu noktada diş teli mumu tedavi amaçlı takılan diş tellerinin tahrişini önleme amacıyla kullanılan ek destek unsuru olarak görülebilir. Esasında diş teli takılması ve takıldıktan sonraki süreç kolay olmamaktadır. Zira estetik açıdan çok daha güzel bir görünüm kazanmak ya da dişlerin dizimindeki yapısal problemin giderilmesi amacıyla tercih edilen diş telleri, günlük hayatın her aşamasına yansıyan sorunları ortaya çıkartmaktadır. Yaşanılan bu sorunların giderilmesi noktasında özellikle ortodontik tedavisi sırasında diş teli mumundan yararlanarak en azından tahriş şikayetinin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Diş Teli Mumu Kullanımı

Diş teli mumu, diş tedavisi sırasında dişte oluşması muhtemel tahrişlerin giderilmesi ve tahriş şikayetinin azaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda diş tellerinin özellikle dudak içlerine denk gelmesi yanakların iç bölümlerine denk gelmesi doğal olarak yanak ve dudakların iç kısımlarında tahrişlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu sorunun giderilmesi noktasında diş teli mumu oldukça olumlu sonuçların oluşmasında etkili olmaktadır. Öncelikle diş teli mumu, diş tellerinin takıldığı ilk günlerin sorunsuz bir şekilde atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede diş teli kullanımı sırasında oluşabilecek güç durumlar önlenerek, diş teli takılan bireylerin yaşam konforu artırılmaktadır.

Diş Teli Mumu Nasıl Uygulanır?

Diş teli mumu uygulanırken dikkat etmek gerekmektedir. Bu noktada diş teli mumunun diş hekimin önerisi doğrultusunda kullanılması önem kazanmaktadır. Diş teli mumu öncelikle küçük parçalar halinde kullanılmalıdır. Kopartılan küçük parçalar yuvarlanarak yumuşak bir hale getirilmelidir. Bu aşamadan sonra yumuşak hale getirilmiş diş teli mumu tahriş oluşması muhtemel olan bölgelere temas eden bandın ya da braketin üzerine yapıştırılmalıdır. Yapıştırma işleminden sonra diş eti mumunun yapıştırılan yere oturtulup oturtulmadığı da kontrol edilmelidir.

Diş Teli Plağı Temizliği

Ortodonti tedavi diş telleri ile yürütülür. Tedaviden olumlu sonuç alınması ağız içi hijyeni ile de ilgilidir. Bu nedenle diş tellerinin temizliğine dikkat edilmelidir. Diş teli plağı temizliği düzenli yapılmazsa diş çürümelerine sebep olabilir. Başka sorunlar da kendini gösterir. Diş eti hastalıkları ve farklı rahatsız edici durumlar yaşanır. Bu yüzden ortodonti tedavisi sürerken diş temizliği ve fırçalaması konusunda daha titiz davranılmalıdır. Hastalar yanlarından her daim diş fırçası bulundurarak olası sorunları baştan önlemiş olurlar.

Ağız ve Diş Teli Plağı Temizliği

Diş teli plağı temizliği konusunda dişlerin günlük düzenli temizliği önemli bir konudur. Diş temizliği günde en az iki kez fırçalanarak sağlanabilir. Normal şartlarda gün içinde diğer vakitlerde ağız çalkalanarak günü geçiştirmek normaldir. Sabah ve akşam olmak üzere iki kez dişler fırçalanır. Mümkünse öğlen de fırçalanırsa daha etkili bir bakım yapılmış olur. Fakat diş teli süreci daha hassas bir süreçtir. Ağza alınan her gıdanın aralara sıkışıp kalması söz konusudur. Bu kalıntılar o bölgede istenmeyen oluşumlara ve kokuya da sebep olabilir. Tüm bu sorunları yaşamamak için kişinin yanında diş fırçası taşıması gerekir. Böylelikle tüm sorunlara baştan önlem alınmış olur. Bakterilerin ağız içinde uzun süre kalması önlendiğinde ağız ve diş sağlığı büyük oranda korunmuş sayılır. Bakteriler ağızda ve diş telinin çevresinde biriktiğinde ise diş eti problemleriyle diş taşları ve plaklar oluşum gösterir. Dişlerde uzun sürede meydana gelen plakların sonradan temizliği zor olduğundan baştan temizlenmelidir.

Diş Teli Plağı Temizliği ve Şeffaf Plaklar

Diş teli plağı temizliği konusunda şeffaf plakların temizliğine önem verilmelidir. Şeffaf plaklar diş teli çıktıktan sonra hastaya verilen pekiştirici ürünlerdir. Bu plakları kullanmadan önce fırçalamak gerekir. Küçük miktar bir macunla ve hafif olarak fırçalayabilirsiniz. Temizleme ürünlerini ancak haftada bir kullanmalısınız. Bunun dışındaki diğer ürünlere plağa zarar verebilir. Şeffaf plak temizliği kullanımla da ilgili bir durumdur. Yemek yerken çıkarmalısınız. Ayrıca her yemekten sonra dişlerin fırçalanması gerekir. Diş eti ile tüm kalıntılar giderilmeli ve son olarak plak takılmalıdır. Tüm bunları yapamıyorsanız her ne kadar yeterli olmasa da ağzınızı iyice çalkaladıktan sonra plağınızı da temizleyip takabilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan Hızlıca Diş Beyazlatma Tedavisi Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.