Gelişmiş Kanal Tedavi Teknikleri

kanal-tedavisiGelişmiş Kanal Tedavi Teknikleri

Kanal tedavisi son dönemde geliştirilen profile gibi özel aletlerle daha kısa zamanda ve daha etkili olarak ağrısız şekilde yapılmaktadır. Daha önceleri en az birkaç seans süren kanal tedavisi profile ile tek seansta yapılabilmekte ve tedavi sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır. Profile kullanılarak yapılan kanal tedavileri hastalara tedavi sonrası sağladığı avantajlar dışında, tedavi sırasında zaman ve konfor açısından da avantajlar sağlamaktadır. Profile ile yapılan kanal tedavilerinde kanalın daha düzgün ve etkili şekillendirilmesi sağlanabildiğinden, kanal içinde kalabilecek enfekte artıkların ve sinir gibi daha sonra tedavinin başarısını etkileyebilecek doku artıklarını kanallardan tamamen temizlenmesi mümkün olmakta, diş kökünün dışına çıkarak çevre dokularda oluşturabileceği komplikasyonların önüne geçilebilmektedir.Bu teknik kanal tedavisinde tedavi sonrası ortaya çıkacak problemlerin önüne geçilmesini sağlamakla kalmayıp nikel titanyumdan yapısı ve özel formu nedeniyle taşıdığı esnek yapısı kanal içinde alet kırılması riskinide azaltmaktadır. Kanal dolgularının kanalları tam olarak doldurmasını sağlayacak kanal şekillendirmesini de sağlayarak tedavinin başarı oranını yükselmekte, daha önce kullanılan klasik kanal eğelerinden daha etkili olmasını sağlamaktadır.

Profile’ın Avantajları: – Kanalların hiçbir artık kalmadan temizlenmesi – Kanal tedavilerinin tek seansta bitirilmesi – Tedavi sonrası problem ve ağrıların engellenmesi – Alet kırılmalarına bağlı problemlerin engellenmesi – Doku artıklarının kök ucunda itilerek çevre dokulara verdiği zararların önüne geçilmesi – Eğri köklü dişlerin tedavi edilebilmesi – Kanalların daha etkili doldurulabilmesini sağlayacak şekilde kanal şekillendirilmesinin sağlanması Klasik yöntemler uzun seanslar ve ağrılı dönemlere yol açarken profile ile tek seans ve ağrısız tedaviler yapılabilmektedir. Önceden karşılaşılan tedavini başarısızlık oranlarıda nerdeyse yok denecek hale gelmiştir. Bu tekniğe ek olarak kliniğimizde tüm dünyada kanal tedavisinin başarısını artırmak için kullanılan, rubber dam adı verilen ve dişin ağız ortamında izole edilmesini sağlayan özel malzemeyle ağız ortamından kanallara taşınabilecek tüm artık ve mikroplar saf dışı bırakılarak tedavi daha uygun bir ortamda yapılmaktadır. Kanal tedavisi sırasında kanalların tam olarak temizlenmesi kadar ağız ortamından kontamine olmasının engellenmesi de kanal tedavisinin başaraısı ve süresini kısalmak açısından önem taşımaktadır.Tükrük ve çevre dokulardaki bakteriler, dişler rubber dam ile izole edilerek elimine edilmekte ayrıca kanal tedavisinde ihtiyaç duyulan nemsiz ortam daha kolay ve etkili biçimde sağlanmaktadır. Bu da kanal tedavisinin başarısı açısında en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir.

Rubber Dam uygulanmasının Avantajları:

Ağız ortamındaki mikro organizmaların kanala penetrasyonunun engellenmesi – Tükrük ve diğer çevre dokulardan gelebilecek artıkların dişin tedavisine olumsuz etkilerinin eliminasyonu – Hastanın tedavi esnasında kullanılan maddelerden çevre dokuların etkilenmesinin önüne geçilmesi – Çalışma ortamı için gerekli kuru ortamın sağlanması – Tedavi başarı oranlarının artırılması – Çalışma ortamının dezenfeksiyonunun sağlanması – Tedavi sırasında hastanın aspire edip yutabileceği ekipmanın kontrolünün sağlanması – Ağızdaki sıvı birikiminin engellenerek hasta daha konforlu bir tedavi şakline kavuşması Bu tür kanal şekillendirilmesinde kullanılan teknikler dışında kanalların etkili şekilde ve tam olarak doldurulması da çok büyük öneme sahiptir. Bu nedenle kullanılacak kanal dolgu malzemeleri ve tekniğide önem taşımaktadır. Kliniğimizde spreader adı verilen özel aletle kanalın kanal patı artı ana kanal dolgu maddesi guthanın kanalları tam olarak doldurmasını sağlayacak lateral kondensasyon tekniği kullanılmaktadır. Hiçbir sızıntıya izin vermeyecek şekilde doldurulacak kanallar ileride ağız ortamı veya kök ucundan oluşabilecek sızıntılar sonucu ortaya çıkacak problemleri engelliyerek tedavinin daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

Thermafil tekniği ile yapılan kanal dolgusunun avantajları:

Kanalların kök ucu ve ağız ortamından sızıntı olmayacak şekilde doldurulabilmesi – Kanalda kalabilecek mikroorganizmaların beslenmesi ve yaşamasının engellenmesi yoluyla tedavi sonrası başarının artırılması – Kanal tedavisi sonrası ortaya çıkabilecek başarısızlık nedenlerinin ortadan kaldırılması Tedavisi tamamlanan dişlerde son olarak dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta dişin kanal üstü restorasyonundaki tedavinin doğru ve uygun olan şekilde yapılmasıdır. Kanal tedavisi gereken dişlerin büyük bir çoğunluğu aşırı madde kaybı nedeniyle çiğneme fonksiyonu sırasında maruz kalacağı kuvvetler karşısında kırılabilmekte buda kanal tedavisine rağmen dişin kaybına yol açabilmektedir. Aşırı madde kaybı veya yetersiz destek dokuya sahip olan dişler kaplanarak restore edildiğ taktirde, bu kanal tedavili dişlerin yeterli hijyen sağlandığında ömür boyu ağızda tutulabilmesini sağlanabilmektedir. Tüm bu yukarıda sayılan avantajlar düşünüldüğünde, bir dişin ağızda tutulmasının diğer dişlerin ve çevre dokuların korunması açısından ne kadar önemli olduğu, tedavi süresi, çevre dokuların korunması ve maddi olarak daha ucuza mal olması ve en önemlisi de daha daha sağlıklı olması nedeniyle iyi yapılmış bir kanal tedavisi günümüz diş hekimliğinde en önemli tedavi tekniklerinden biri olarak görülmektedir.

Bir önceki yazımız olan Endodontik Cerrahi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.