HASTA MAHREMİYETİ

Hastalarımızın kişisel bilgi mahremiyetine saygı gösterilmesi, sağlık hizmet sunumunun temel alınan değerlerinden biri olup, özellikle klinik görüşmeleri, tetkik, tedavi vb.sağlık hizmeti verdiğimiz tüm alanlar da bilgilerin gizliliği, bedensel ve manevi değerlerinin de korunması kurum olarak temel ilkelerimizden biridir.