Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer? Ağrılı Mıdır?

Kanal Tedavisi Nedir?

Çürüğün pulpaya ulaştığı ama tedavi edilmeyen dişlerde, enfeksiyon kök ucundan çene kemiğine çıkar ve yüzde küçük veya büyük şişlere neden olabilir. Bu durumda enfeksiyonla mücadelede, diş hekimin yaptığı işlemlerin yanı sıra antibiyotik kullanımı da gerekli olabilir.. Genel kanı, yüzde şiş oluşturan dişin, şiş indikten sonra çekilmesi gerektiğidir. Oysa bu çok eskide kalmış bir düşüncedir. Bu tür büyük enfeksiyonlara neden olan dişler kanal tedavisi yapılarak ağızda tutulabilir ve bu dişte aynı ağzınızdaki sağlıklı dişler gibi yıllarca ağzınızda görevini yerine getirebilir.

Kanal Tedavisi Aşamaları

1. Radyografi alınarak sorunlu dişin tespit edilmesi.

2. Diş canlı ise lokal anestezi yapılarak diş ve çevre dokulardaki duyarlığın yok edilmesi.

3. Dişin Mine ve Dentin tabakalarındaki çürüklerin temizlenerek pulpaya ulaşılacak boşluğun oluşturulması.

4. Dişin izole edilmesi.

5. Elektronik aletler kullanılarak çalışma uzunluğunun saptanması ve radyografi ile teyit edilmesi.

6. Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması.

7. Kök kanallarında döner alet sistemleri kullanılırken çeşitli kök kanalı dezenfektanları ile mikroorganizmaların yok edilmesi.

8. Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması.

9. Kanal tedavisine başlarken diş canlı değil ise kök kanalı içine konulacak bir kanal antiseptiği ile belirli bir süre beklenmesi ve sonraki buluşmada kök kanlarının doldurulması.

Kök kanalı tedavisinden sonra, dişin çevre dokular ile ilişkisi kesilerek, enfeksiyonun bir daha oluşmaması ve dişin çevre dokularında meydana gelmiş bir hasar varsa onun onarılması amaçlanır.

Kanal tedavisini takiben, özellikle de canlı dişlerin tedavisinin ardından dişte birkaç gün katlanabilir bir ağrı veya dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir. Bu kanal tedavisi sonrası oluşan normal bir ağrıdır. Kanal tedavisi yapılan dişin biraz korunması ile kısa sürede ortadan kalkar. Bugün için doğru tedavi yöntemi uygulanan kanal tedavilerde başarı oranı %90’a varmaktadır.

kanal-tedavisi-asamalari


Dişin Anatomisi

Dişin ağızda görünen kısmına kuron, ağızda görünmeyen, kemik içinde kalan kısmına da kök adı verilir. Dişimiz birkaç tabakadan oluşur. Kuron kısmının en dışında yani ağzımızda görülen kısım mine adını alır. Mine vücudumuzdaki ensertdokulardan biridir. Dişimizin diş eti altında kalan ve kemik ile çevrelenen kök kısmının üzerini sement tabakası örter. Mine ve sement tabakalarının altında da dentin tabakası vardır. Dentinin özelliği dişin en büyük tabakasıdır ve mine tabakasının aksine sinir uçlarını barındırır. Bu özelliği ile ağrı mekanizmasında rol oynar.

Dentin tabakasının altında dişin pulpası vardır. Bu kısımda dişin damar ve sinirleri bulunur. Pulpa dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı sorunları bize iletir.

Pulpa Nasıl İltihaplanır?

Her insanın ağız boşluğunda bakteriler vardır. İstenmeyen şartlar oluşmadıkça zarar vermezler. Bakteriler aldığımız birçok gıda ile birleşerek ağzımızda asitlerin oluşmasını sağlarlar. Bu oluşan asitleri ağzımızdan uzaklaştıramazsak, bu maddeler mineye zarar verirler ve mine tabakasında çürük oluşmasına neden olurlar. Mine de oluşan çürükler tedavi edilmezlerse, mine tabakasının altındaki dentin tabakasına geçerler. Dentin tabakası ağrı yoluyla bizi uyarmasına karşın oluşan çürük yine tedavi edilmezse bu kez mikroorganizmalar pulpaya doğru hareketlenirler. Bu sırada pulpa kendini korumak için çeşitli yolları devreye sokar. Bu yollardan biri de ağrı yolu ile bizi uyarmaktır. Ama yine dişimizi tedavi ettir-mezsek bir müddet sonra mikroorganizmalar pulpa içindeki damar ve sinirleri harap ederek iltihabın oluşmasını sağlarlar.

Pulpada iltihabın oluşmasının bir başka yolu da travmalardır. Dişe gelen bir darbe, kök ucundan dişin köküne giren damar ve sinirlerin kopmasına, böylece dişin canlılığını yitirmesine neden olabilirler. Bu durumu harhangi bir yolla mikroorganiz-maların eklenmesi pulpanın iltihabına neden olur.

Pulpanın enfekte olmasının bir başka yolu da, diş çevresinde uzun süreli periodontal (diş eti ve çevresi) hastalığın bulunmasıdır.

Kanal Tedavisi Ne Zaman Gerekir Nasıl Yapılır?

Diş ağrısı çok zorlu ve çok acı veren bir ağrı olduğundan dolayı, kişiler çoğunlukla kanal tedavisi olmaktan korkarlar. Oysa kanal tedavisinde yapılan uyuşturma işlemi ile herhangi bir acı hissedilmez. Bu tedavi sayesinde acılı bir diş ağrısı çekilen dönemden, rahat ve diş kaybı yaşanmamış bir döneme geçersiniz. Kanal tedavisinin mucizevi ve kurtarıcı noktası diş kaybını önlemektir. Bu nedenle hekimlerimiz de, diş çürüklerinin dişten tamamen temizlenmesi ve sinirlerin alınmasının ardından dolgu işlemi gerçekleştirerek bu tedaviyi başarılı bir şekilde yerine getirirler. Kanal tedavisi ne zaman gerekir, tabii ki diş çürüğünün dişinizde dayanılmaz bir acı verdiği zamanda, dolgu tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda mutlaka gereklidir. Kanal tedavisinin gerektiği zamanda yapılmaması, ihmal edilmesi maalesef ki diş kayıplarına neden olacaktır.

Kanal Tedavisi Tedavisi Nasıldır?

Kanal tedavisi ne zaman gerekir bu konuda hakkında bilgi verdikten sonra, kanal tedavisinin içeriğinden bahsetmek gerekir. Diş hekimlerimiz öncelikle çürük olan dişinizin durumunu belirlerler. Diş sinirleri alındığından dolayı kanal tedavisinin ardından dişinizde ağrı hissetmezsiniz. Bizler gibi kaliteli ve profesyonel diş hekimlerinin yaptığı kanal tedavisi sıkıntı çıkartmaz, fakat profesyonel olmayan ve üstün körü yapılan kanal tedavisinin ardından kişileri zorlu bir süreç bekleyebilir.

Uygulama Sırasında Kanal Tedavisi Ağrılı Mıdır?

Kanal tedavisi ilerleyen çürüklerin yol açtığı ağrıları ortadan kaldırmak üzere yapılan bir işlemdir. Kanal tedavisi ağrılı mıdır? sorusuna cevap verebilmek için ise uygulamanın nasıl yapıldığını bilmekte yarar olacaktır. Tedavi sırasında hastanın dişi uyuşturularak dişin temizlenmesi ve doldurulması işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle uygulama sırasında ağrı hissedilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte enfeksiyonlu ya da ağrının çok yüksek olduğu dişlerde uyuşma ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda gelişmiş uyuşturma tekniklerinin kullanılması gerekebilir. Diş için yeterli uyuşma sağlandığı takdirde uygulama ağrılı geçmeyecektir.

Kanal Tedavisinden Sonra Neler Yaşanabilir?

Kanal tedavisinden sonra dokuların enflamasyonu birkaç gün daha devam edeceğinden diş üzerine bastırıldığında ağrı olabilir. Ağrılı bölgeyi bu dönemde çok zorlamamanız gereklidir. Ağrı bir süre sonra kendiliğinden geçmekle birlikte ihtiyaç olması halinde ağrı kesici ilaçların kullanımı da mümkündür. Ağrı uzun süre geçmediğinde veya şiddet, arttığında hekim kontrolüne başvurmanız yararlı olacaktır. Kanal tedavisi yapılan ve canlılığını yitiren dişlerin esnekliği azaldığından kırılma riski bulunmaktadır. Bu nedenle dişin daha uzun zaman kullanılabilmesi için yapılacak uygulamalar konusunda diş hekiminizin tavsiyelerini göz önünde bulundurmanız yararlı olacaktır.

Kanal tedavisi sonrası ilk olarak dikkat edilmesi gereken husus bir şey yemek için uyuşukluğun geçmesini beklemektir. Uyuşukluk sona erdikten sonra kanal tedavisi uygulanana diş de diğer dişler gibi kullanılabilir. Tedavi uygulanan dişte yükseklik hissediyorsanız diş hekimine yeniden başvurmanız gereklidir. Tedavi edilen dişin ilk dönemde diğer dişlere nazaran hassas olması normaldir. Ancak hassasiyet sizi rahatsız edecek boyuta ulaşırsa hekime görünmenizde yarar var.

Kanal Tedavisi Sonrası Ağrı

Kanal tedavisi sonrası ağrı oluşması, başarılı bir tedavi söz konusu olduğunda beklenmez. Bununla birlikte kök ucunda ve çevresinde yara söz konusu olduğundan bir süre sızlama yaşamanız normaldir. Bu sızlama hafif şiddette olduğu sürece normal kabul edilir ve en geç 1 haftada tamamıyla geçmesi beklenir. Tedavi sonrası ağrı söz konusu olabilir. Bu durumda hekim tavsiyesi ile ağrı kesici ilaç almanızda sakınca yoktur. Ancak ağrınız zonklama şeklinde ve çok şiddetli ise diş hekimi tekrar kontrol etmelidir. Ağrı oluşmasının arkasında tedavide eksiklik, gözden kaçan bir kanal, dolgu sızdırması, yüksek dolgu, dişte yeni bir çürüme gibi sebepler olabilir.

Kanal Tedavisinden Sonra Doktorun Önerilerini Dinleyin!

Ağız ve diş sağlığı için yapılmakta olan işlemler içerisinde en detaylı işlem sayılabilecek olan kanal tedavisinden sonra mutlaka doktor tarafından uyulması belirtilen kurallara sadık kalınması gerekmektedir. Özellikle anestezi altında yapılan işlemlerin ardından ağız kontrolünün tam olarak sağlanamadığı gerekçe gösterilerek besin tüketimlerinden bir süre uzak durmak gerekmekte ve aynı zamanda aşırı soğuk ve sıcak içeceklerin tüketiminden de uzak durmak gerekmektedir. Buna dikkat edilmediği takdirde yumuşak dokularda büyük hasarlar meydana gelebilir.

Kanal Tedavisinden Sonra da Tedavilere Devam Edilmeli!

Birçok diş ağrısı çeken kişi kanal tedavisi ile birlikte ağrılarından kurtulurken kanal tedavisinden sonra yaptırması gerekli olan bakımları erteleme yoluna gidebiliyor. Bu tür durumlarda özellikle kişilerin tedavilerini aksatmamış olması gerekmektedir. Tedavisi yapılmamış olan hastaların bir zaman sonra tekrar ağrılarla karşılaşabileceği ihtimalinden hareketle bu konuda hastaların son derece hassas olması gerekmektedir. Geçici dolgu üzerine esas dolguları yapılmayan kişilerin birkaç aylık süre sonunda çok daha ciddi ve şiddetli problemlerle karşılaşacağına mutlaka dikkat edilmelidir.

Kanal Tedavisinden Sonra İyileşme Görülmeyebilir!

Kanal tedavisi işlemi oldukça dikkat isteyen ve uğraş gerektiren bir işlem olduğu için doktor tarafından yapılan kanal tedavisinden sonra kişinin istediği iyileşme seviyesine ulaşması mümkün olmayabilir. Bu tür bir durumda doktor tarafından dişin çekilmesi ve yerine köprü veya implant gibi bir işlemin yapılmış olması gerekmektedir. Kanal tedavisine göre oldukça kolay sayılan bu işlemlerde kişilerin dişlerinin kendine has özelliklerinden hareket edilerek bir tedavi çözümü bulunmaya çalışılır. Özellikle diş dokusunun işlem yapmak üzere yeterince kalmadığı durumlarda başarılı bir tedavi ortaya koymak imkansız olabiliyor. Bu sebeple diş doktorunun seçimi noktasında da kişilerin deneyimli doktorlara güvenmesi gerekmektedir.

Kanal Tedavisi Nedir?

Birçok kişinin aşina olduğu diş hekimliği terimlerinden olan kanal tedavisi, aslında en çok korkulan tedavilerdendir de. Peki, aslında kanal tedavisi nedir?

Kanal tedavisi, kabaca dişte fazla ilerlemiş çürüklere müdahale olarak algılanabilir. Bazı çürükler zamanında tedavi edilmediğinde, diş boyunca ilerler ve diş kökünden çene kemiğine ulaşabilir. Bu çürükler iltihaplı olmakla birlikte artık çürük sinirlere temas ettiği için fazlaca ağrıya da sebep olurlar. Bazı durumlarda yüzde dışarıdan görülebilen küçük veya büyük şişlikler de oluşturabilirler. Eski yöntemler bu şişlik indikten sonra dişin çekilmesi gerektiği yönünde olsa da, kanal tedavisi bu dişleri çekmeden tekrar işlevsel hale getirebilmeyi amaçlar.

Kanal Tedavisi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Kanal tedavisi nedir sorusundan sonra en çok karşılaşılan sorulardan biri de bu tedavinin nasıl uygulanacağı. Kanal tedavisi elbette dikkat isteyen ayrıntılı bir iş ancak günümüzde bu tedavide başarı oranlarının %90’lara çıktığını unutmamak gerek. Uzman hekimlerimiz sayesinde biz de kurum olarak bu yüksek oranı gayet makul buluyoruz ve kanal tedavisini ihtiyaç duyan hastalarımıza profesyonelce uyguluyoruz.

Kaliteli Kanal Tedavisi Nedir, Nasıl Olmalıdır?

Kanal tedavisi her zaman için profesyonelce ve en kaliteli biçimde uygulanması gereken bir tedavidir. Ancak maalesef her zaman ağız ve diş tedavisinde bu yüksek standartlar sağlanamayabiliyor. Biz kurum olarak yılların verdiği tecrübe ile kaliteli kanal tedavisi nedir sorusuna yeterli profesyonellikte yanıt verebildiğimizi düşünüyoruz. Gerek yetenekli ve uzman hekimlerimiz gerek de son teknoloji cihazlarımız ile kanal tedavilerini siz hastalarımıza en acısız şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu tedavileri olabildiğinde az seansta bitirmeye de gayret ediyoruz. Siz de dişlerinizle ilgili her türlü şikayetiniz için hekimlerimize danışabilir, randevu alarak bize rahatlıkla tedavi olabilirsiniz.

Kanal Tedavisi Ücreti

Ağız ve diş bakımı noktasında pek çok tedavi alternatifi kurumumuzun bünyesinde yer almaktadır. Bebeklerden her yaş kategorisine kadar geniş yelpazede tedavi uygulamaları hastalarımıza sunulmaktadır. Bu tedaviler arasında bulunan kanal tedavisi sağlıklı olan dişin kaybedilmemesi adına da oldukça büyük bir hassasiyetle uygulanmak durumundadır. Eğer dişin içerisinde çürük oluşmuşsa ve pulpa kısmına kadar inmişse bu durumda kanal tedavisi yapılarak rahatlatıcı bir etki ortaya çıkartılmakta, doğal olan diş kaybedilmemektedir. Ayrıca kurumumuzun belirlemiş olduğu kanal tedavisi ücreti son derece uygun seviyelerde yer almaktadır.

Uygun Fiyatlı Kanal Tedavisi Ücreti

Kanal tedavisinde birtakım aparatlarla beraber dişin kanal kısmındaki istenmeyen doku temizlenmektedir. Diş çürümeleriyle beraber kanal kısmında büyük bir hassasiyet oluşmakta, bir süre sonra oradaki doku ölmeye başlamaktadır. Ayrıca sinire yaklaştıkça ağrı baş gösterirken sıcak soğuk hassasiyeti de artmaktadır. Yaşam kalitesi adına oldukça problemli olan bu durumda mutlaka kurumumuzdaki deneyimli hekimlere müracaat ederek kanal tedavisi yaptırılmalıdır. İyi yapılmış olan bir kanal tedavisi ile birlikte sağlıklı olan diş uzunca bir süre problem oluşturmadan kullanılabilmektedir. Bu noktada modern cihazlarla ve hekim kalitesi ile öne çıkmakta olan kurumumuz kanal tedavisi ücreti noktasında da uygun fiyatlar belirlemektedir.

Modern Kanal Tedavisi Ücreti

Kanal tedavisi uygulamalarında dişteki hassasiyet azalırken yemek yeme, su içme gibi işlemlerde rahatlıkla yerine getirilebilmektedir. Ancak kanal tedavisi yaptırıldıktan sonra mutlaka dişin bakımına özen göstermek gerekmektedir. Ayrıca kanal tedavileri her zaman tek seferde tamamlanamamakta bazı durumlarda periyotlar halinde devam ettirilmektedir. Böylece gözlemleme ile beraber kanal tedavisi çevresinde apse oluşmadığından diş kurtarılabilmektedir. Ancak kanal tedavisinin işe yaramadığı durumlarda farklı alternatif çözümler yine hekimlerimiz tarafından sunulmaktadır. Üstelik kanal tedavisi ücreti her bütçeye hitap eden ekonomik seviyelerde belirlendiği için ağız ve diş sağlığı noktasında ön plana çıkan bir uygulamamız olarak rağbet görmektedir.

Kanal Tedavisi ve Dolgu Hangi Durumlarda Yapılır

kanal tedavisi ve dolguTravma ve çürük nedenlerden dişlerin iç kısımlarındaki pulpanın yani sinirlerin iyileşmeyecek şekilde zarar görmesi sonucu kanal tedavisi ve dolgu gibi tedavi süreçleri başlar. Ağız ve diş sağlığına azami dikkat etmemiz gerekirken çok fazla dikkat etmememiz durumunda bizleri çok rahatsız edecek durumlar ile karşı karşıya olduğumuz gözler önündedir. Özellikle yemek yerken veya bir şeyler içerken çok soğuk ve çok sıcak olmasından sakınılmalıdır. Günümüzde diş ve ağız sağlığına çok fazla dikkat edilmediğinde etrafınızda birilerinden mutlaka diş ağrısı ile ilgili şikayetler duyarsınız. Bu şikayetlerin hafife alınması durumunda ise dolguya ve hatta kanal tedavisine uzanan yorucu, sıkıntılı ve acılar içinde bir dönem sizi beklemektedir.

Kanal Tedavisi ve Dolgu Tedavi Süreci

Dişin içerisinde bulunan sinirler diş köklerinin içine kadar uzanmaktadır. Kanal tedavisi ve dolgu kötü kullanımdan dolayı oluşan çürük ya da travma nedeniyle kaybedilmek üzere olan dişler için uygulanmaktadır. Kanal tedavisi yapılan diş artık ölü bir eleman olmaktan öteye gitmemekle birlikte tek işlevi lokmaların çiğnenmesidir. Dolgu ise daha geçici bir tedavidir. Kendi içerisinde de seçenekleri bulunan geçici veya kalıcı dolgu ile istediğinizi seçebilirsiniz.

Ağız ve Diş Sağlığında Kanal Tedavisi ve Dolgu

Ağız ve diş sağlığına dikkat etmemiz gerekirken bu hassasiyeti göstermemekteyiz. Çeneye veya dişe gelen sert darbeler, diş eti rahatsızlıkları, yanlış uygulanan ortodontik tedavi süreçleri kanal tedavisi ve dolgu yapılmasını gerektiren etkenlerdendir. Ayrıca derin çürükler sebebiyle oluşan fiziksel irritasyon ile tam ayarlanamamış dolgu, yüksek yapılmış dolgular da bu tedavi süreçlerinin uygulanmasını gerektiren başka etkenlerdendir. Diş eti rahatsızlıklarında ise diş etinin aşırı beyazlaması sonucu oluşabilecek etkileri de azaltmak için önceden önlem alınabilir.

Kanal Tedavisinden Sonra Doktorun Önerilerini Dinleyin!

Ağız ve diş sağlığı için yapılmakta olan işlemler içerisinde en detaylı işlem sayılabilecek olan kanal tedavisinden sonra mutlaka doktor tarafından uyulması belirtilen kurallara sadık kalınması gerekmektedir. Özellikle anestezi altında yapılan işlemlerin ardından ağız kontrolünün tam olarak sağlanamadığı gerekçe gösterilerek besin tüketimlerinden bir süre uzak durmak gerekmekte ve aynı zamanda aşırı soğuk ve sıcak içeceklerin tüketiminden de uzak durmak gerekmektedir. Buna dikkat edilmediği takdirde yumuşak dokularda büyük hasarlar meydana gelebilir.

Kanal Tedavisinden Sonra da Tedavilere Devam Edilmeli!

Birçok diş ağrısı çeken kişi kanal tedavisi ile birlikte ağrılarından kurtulurken kanal tedavisinden sonra yaptırması gerekli olan bakımları erteleme yoluna gidebiliyor. Bu tür durumlarda özellikle kişilerin tedavilerini aksatmamış olması gerekmektedir. Tedavisi yapılmamış olan hastaların bir zaman sonra tekrar ağrılarla karşılaşabileceği ihtimalinden hareketle bu konuda hastaların son derece hassas olması gerekmektedir. Geçici dolgu üzerine esas dolguları yapılmayan kişilerin birkaç aylık süre sonunda çok daha ciddi ve şiddetli problemlerle karşılaşacağına mutlaka dikkat edilmelidir.

Kanal Tedavisinden Sonra İyileşme Görülmeyebilir!

Kanal tedavisi işlemi oldukça dikkat isteyen ve uğraş gerektiren bir işlem olduğu için doktor tarafından yapılan kanal tedavisinden sonra kişinin istediği iyileşme seviyesine ulaşması mümkün olmayabilir. Bu tür bir durumda doktor tarafından dişin çekilmesi ve yerine köprü veya implant gibi bir işlemin yapılmış olması gerekmektedir. Kanal tedavisine göre oldukça kolay sayılan bu işlemlerde kişilerin dişlerinin kendine has özelliklerinden hareket edilerek bir tedavi çözümü bulunmaya çalışılır. Özellikle diş dokusunun işlem yapmak üzere yeterince kalmadığı durumlarda başarılı bir tedavi ortaya koymak imkansız olabiliyor. Bu sebeple diş doktorunun seçimi noktasında da kişilerin deneyimli doktorlara güvenmesi gerekmektedir.

Kanal Tedavisinden Sonra Yapılması Gereken

Kanal tedavisinden sonra dişin tekrar kalıcı bir şekilde restore edilmesi ve sert doku kayıplarının tamirinin yapılması gereklidir. Tedavinin başarılı olarak sonuçlanması için bu oldukça önemlidir. İyi yapılmış bir kanal tedavisinin ardından düzgün bir şekilde ve doğru teknikler kullanılarak restore edilen dişlerin uzun süre kullanılması mümkündür. Ancak burada dişin ömrünü belirleyen yalnızca tedavinin başarısı değildir. Hastanın ağız bakımına gösterdiği özen de diş sağlığı için oldukça büyük öneme sahiptir. Buna ek olarak tedavi sonrasında şikâyet edilecek bir durum yaşanmasa bile 6 ayda bir hekim kontrolüne başvurulmalıdır.

Kanal Tedavisinden Sonra Neler Yaşanabilir?

Kanal tedavisinden sonra dokuların enflamasyonu birkaç gün daha devam edeceğinden diş üzerine bastırıldığında ağrı olabilir. Ağrılı bölgeyi bu dönemde çok zorlamamanız gereklidir. Ağrı bir süre sonra kendiliğinden geçmekle birlikte ihtiyaç olması halinde ağrı kesici ilaçların kullanımı da mümkündür. Ağrı uzun süre geçmediğinde veya şiddet, arttığında hekim kontrolüne başvurmanız yararlı olacaktır. Kanal tedavisi yapılan ve canlılığını yitiren dişlerin esnekliği azaldığından kırılma riski bulunmaktadır. Bu nedenle dişin daha uzun zaman kullanılabilmesi için yapılacak uygulamalar konusunda diş hekiminizin tavsiyelerini göz önünde bulundurmanız yararlı olacaktır.

Kanal Tedavisinden Sonra Diş Çekimi

Kanal tedavisinden sonra tedavi edilen dişin çekilme ihtimali her zaman söz konusu olabilir. Tedavi başarılı olsa dahi diş çekiminin gerekli olması çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Ağız bakımının yeterli olmamasından kaynaklanan sebepler tedavi sürecini etkileyen olumsuzlukların başında gelmektedir. Kanal tedavisi yapılmış olan dişte yeni çürüklerin meydana gelmesini önlemek ve enfeksiyon oluşumunu kontrol altına almak için dişlerin düzenli olarak fırçalanması şarttır. Ayrıca esnekliğini kaybetmiş olan dişin kurtarılması mümkün olmayacak şekilde kırılması da diş çekimini gerektiren bir neden olabilir.

Kanal Tedavisi Ağrısı Kaç Gün Sürer?

Diş çürüklerinde kısmı şekilde oluşan çürüklerin giderilmesi için ilk aşamada dolgu işlemi yapılır. Belirli bir süre sonrasında dolgunun etki etmeyeceği kadar diş içerisinde çürüme arttığında dolgu işlemi sökülerek, dişin temizlenmesi ve dişe kanal tedavisi uygulanması gerekir. Kanal tedavisi, çoğu diş hastası tarafından zor ve ağrılı bir işlem olarak görülse de hastanemizde yapılan kanal tedavisi işlemi, gayet rahat ve etkili bir süreç olmaktadır. Hastalarımız tarafından merak edilen önemli konulardan birisi de yapılan bu başarılı işlem sonrasında kanal tedavisi ağrısı kaç gün sürer olmaktadır.

Kanal Tedavisi Ağrısı Kaç Gün Sürer Ve Nasıl Giderilebilir?

Hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilen kanal tedavisi sonrasında yaklaşık bir kaç gün sürebilecek fakat katlanabilir bir ağrı oluşmaktadır. Bu noktada kanal tedavisi ağrısı kaç gün sürer sorusunun cevabı için yaklaşık iki ya da üç gün gibi bir ağrılı süreç yaşayabileceğiniz belirtilmektedir. Kanal tedavisinin tamamlanmasından sonra özellikle canlı ve gerçek dişlerde tedavi uygulandığında birkaç gün süren bu ağrı, dişin üzerine baskı yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tedavi sonrasındaki birkaç gün içerisinde aldığınız gıdalara ve dişlerinizi kullanış şeklinize dikkat ederek ağrının daha az yaşanmasını sağlayabilirsiniz.

Yanlış Bir İşlemde Kanal Tedavisi Ağrısı Kaç Gün Sürer?

Merkezimizde yapılan kanal tedavisi işlemlerinde sağlanan başarı yerine daha uygun fiyatlı olduğu için güvenilmeyen kurumlarda kanal tedavisi yaptırdığınızda yaşayacağınız ağrı çok daha uzun süreli olabilir. Çünkü birçok kurum işlemlerde uzman hekimlere başvurmadan ve yanlış malzeme kullanımı tercih ettiği için kanal tedavisi ağrısı kaç gün sürer konusunda çok uzun ve sıkıntılı bir süreç oluşturabilmektedir. Güvenli ve acısız bir süreç için kurumumuzu tercih ederek iç rahatlığı ile işlemi yaptırabilirsiniz.

Kanal Tedavisi Ağrısı Ne Kadar Sürer?

Kanal tedavisi yaptıracak olan hastaların en çok merak ettiği sorulardan biri de kanal tedavisi ağrısı ne kadar sürer? olmaktadır. Öncelikle kanal tedavisinden bahsedecek olursak, diş sinirlerine ulaşan çürümelerde veya diş kırılması sonucu ortaya çıkan sinir dokularında dişe uygulanan yöntemdir. Bu yöntemin en büyük getirisi ve olumlu yanı ise çürük olan dişin sinirleri alındıktan sonra eskisi gibi yerinde durmasına ve işlevini yerine getirmesine devam ediyor olmasıdır. Bu sayede çok önemli olan diş kayıpları önlenmektedir.

Kanal Tedavisi Ağrısı Ne Kadar Sürer Merak Edenler?

Kanal tedavisi ağrısı ne kadar sürer merak edenler öncelikle kanal tedavisi sırasında dişlerinden sinirlerin alındığını ve diş içerisinin biyo uyumlu malzemeler ile doldurulduğunu hissetmez ve ağrı çekmezler. Bu nedenle içiniz rahat bir şekilde kendinizi başarılı diş hekimlerimize emanet edebilirsiniz. Profesyonel hekimlerimiz ilk olarak uyuşturma ile dişi ve çevresini uyuşturduğundan dolayı acısız, sancısız bir şekilde tedavi başarılı bir şekilde tamamlanır. Bu tedavi yöntemi ile dişin kaybı önlenir ve kişinin diş estetiği bozulmamış olunur.

Kanal Tedavisi Ağrısı Ne Kadar Sürer Nasıl Geçer?

Kanal tedavisi ağrısı ne kadar sürer konusuna gelirsek, dişinizde uyuşturma metodu uygulandığından dolayı işlem sırasında nasıl ağrı, sızı hissetmiyorsanız, işlem sonrasında da baş edilmez bir ağrı ile karşılaşmazsınız. Sosyal yaşamınızı etkilemeyecek veya aklınızı sürekli meşgul etmeyecek kadar az bir sızı oluşabilir. Fakat kanal tedavisi uygulaması yapılan dişinize baskı vb. hareketler uygulanmadığı sürece birkaç gün içerisinde sızı kalmayacaktır. Hekimlerimiz tedavi sonrasında sizlere dişinizde sorun oluşmaması için dikkat etmeniz gerekenler listesi vermektedir, bu kurallara uyulduğu takdirde sorun yaşanmayacaktır. En uygun fiyatlı ve başarı oranı yüksek olan bu hizmetimiz için online randevu sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Kanal Tedavisi Fiyat

Kanal Tedavisi Fiyat

Türkiye’de diş hekimlerinin muayenehanelerinde kanal tedavisi fiyat tarifesi değişse de Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen fiyatlar bulunmaktadır. Lakin her hekim kendi standartlarına ve uzmanlığına göre belirlenen fiyatların üstünde fiyat talep etme hakkına sahiptir. Çünkü kanal tedavisi her hekim tarafından aynı güvencede yapılmamaktadır. Bazı hekimlerin muayenehaneleri oldukça sağlıklı ve güvenilir olduğundan ve hekim uzun yıllara bağlı bir tecrübeye sahip olduğundan hastalarda da güven oluşturmaktadır. Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen 2017 fiyatları şu şekildedir.

  • Dolgu hariç olarak tek kanalda yapılan kanal tedavisi 180 Türk Lirası
  • Dolgu hariç olarak iki kanalda yapılan kanal tedavisi 310 Türk Lirası
  • Dolgu hariç olarak üç kanalda yapılan kanal tedavisi 410 Türk Lirası
  • Artı olarak ilave her kanalda uygulanacak tedavi için 145 Türk Lirası

Kanal Tedavisi Fiyat Tarifesi Yüksekmidir?

Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen kanal tedavisi fiyat tarifesi bazı vatandaşlar tarafından yüksek görülmektedir. Lakin uygulanan tedavi için hekimler tarafından uygulanan işlemlerde ve yapılan masraflarda bu tarifeye eklenmiş olarak hesaplamalar yapılmaktadır. Başarılı bir kanal tedavisi için uzman bir hekime ve sağlıklı, güvenilir bir muayenehaneye ihtiyacınız olacaktır. Tüm bunlar içinde yüksek özen ve masraf edilmesi gerekir. Bu neden ile tarifede belirlenen fiyatlar her ne kadar yüksek gibi görünseler de verilen hizmetlerin karşılığında gayet normal karşılanmalıdır.

Kanal Tedavisi Fiyat Tarifesi Yüksek Gelebilir

Diş hekimleri tarafından uygulanan kanal tedavisi fiyat tarifesi yüksek geldiği zaman çözüm olarak sosyal güvencesi olan vatandaşlar devlet hastanelerine bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirler. Günümüzde ağız ve diş sağılığı merkezlerinde alternatif birçok hekim tarafından hijyenik hizmetler verilmektedir.

Kanal Tedavisi Ne Kadar?

Dişin kökünden itibaren başlayan bir çürükle karşılaşması ya da hasar görmüş olması söz konusu ise bu durumda kanal tedavisinin yapılması gerekli hale gelmektedir. Genellikle köke doğru uzanan bir iltihapla kendini gösteren bu rahatsızlıkla karşılaşan kişiler öncelikle kanal tedavisi ne kadar diye sormaktadır. Diş tedavilerinde pek çok işlemin yüksek maliyetli olması sebebiyle sorulan bu sorularda kanal tedavisini tüm bunların dışında tutmak gerekmektedir. Bizler kanal tedavilerinde çok uygun fiyatlarla sizlere destek veriyoruz.

Kanal Tedavisi Ne Kadar Nasıl Yapılır?

Kanal tedavisi sırasında tedavi için öncelikle dişin uyuşturulması gerekmektedir. Burada dişin üst kısmından bir delik açılarak dişin kökünden itibaren uyuşturulması sağlanmaktadır. İltihaplı dokunun alınmasının ardından dolgu yapmak üzere bu bölge temizlenmekte, tüm kanalların temizlenmesinin ardından da kanalın doldurulması işlemi gerçekleştirilmektedir. Son aşamada dişin doğal bir görünüme sahip olmasını sağlayacak şekil verilmekte ve bunun çeşitli desteklerle en doğal haline gelmesi sağlanmaktadır. Tüm bu işlemler sonucunda kanal tedavisi ne kadar ortaya çıkabilmektedir.

Kanal Tedavisi Ne Kadar Sonrasında Neler Yapılmalı?

kanal tedavisi

kanal tedavisi

Bizlere ulaşan tüm hastalarımız için kanal tedavisi ne kadar bunu ancak dişin durumunu görmemizin ardından bilgi verebiliyoruz. Kanal tedavisinin yapılmasının ardından genellikle başarıyla tamamlanan tedavi süreçlerine ek olarak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar da bulunmaktadır. Bunların arasında dişlerin düzenli bir şekilde sürekli olarak fırçalanması, gerektiği durumlarda diş ipinin kullanılması gerekmektedir. Bizler dişlerin bakımı ile ilgili hususlarda tüm hastalarımıza bilgi vererek hizmetlerimizi sunuyoruz. Bunun yanı sıra bizlere düzenli olarak gelerek kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ettiğimiz gibi sert yiyecekler karşısında da temkinli olmanızı ve çok soğuk yiyeceklere karşı da ilk aşamada geri durmanızı tavsiye ediyoruz.

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Hızlıca Diş Beyazlatma Tedavisi Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.