Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer? Ağrılı Mıdır?

Kanal Tedavisi Nedir?

Çürüğün pulpaya ulaştığı ama tedavi edilmeyen dişlerde, enfeksiyon kök ucundan çene kemiğine çıkar ve yüzde küçük veya büyük şişlere neden olabilir. Bu durumda enfeksiyonla mücadelede, diş hekimin yaptığı işlemlerin yanı sıra antibiyotik kullanımı da gerekli olabilir.. Genel kanı, yüzde şiş oluşturan dişin, şiş indikten sonra çekilmesi gerektiğidir. Oysa bu çok eskide kalmış bir düşüncedir. Bu tür büyük enfeksiyonlara neden olan dişler kanal tedavisi yapılarak ağızda tutulabilir ve bu dişte aynı ağzınızdaki sağlıklı dişler gibi yıllarca ağzınızda görevini yerine getirebilir.

Kanal Tedavisi Aşamaları

1. Radyografi alınarak sorunlu dişin tespit edilmesi.

2. Diş canlı ise lokal anestezi yapılarak diş ve çevre dokulardaki duyarlığın yok edilmesi.

3. Dişin Mine ve Dentin tabakalarındaki çürüklerin temizlenerek pulpaya ulaşılacak boşluğun oluşturulması.

4. Dişin izole edilmesi.

5. Elektronik aletler kullanılarak çalışma uzunluğunun saptanması ve radyografi ile teyit edilmesi.

6. Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması.

7. Kök kanallarında döner alet sistemleri kullanılırken çeşitli kök kanalı dezenfektanları ile mikroorganizmaların yok edilmesi.

8. Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması.

9. Kanal tedavisine başlarken diş canlı değil ise kök kanalı içine konulacak bir kanal antiseptiği ile belirli bir süre beklenmesi ve sonraki buluşmada kök kanlarının doldurulması.

Kök kanalı tedavisinden sonra, dişin çevre dokular ile ilişkisi kesilerek, enfeksiyonun bir daha oluşmaması ve dişin çevre dokularında meydana gelmiş bir hasar varsa onun onarılması amaçlanır.

Kanal tedavisini takiben, özellikle de canlı dişlerin tedavisinin ardından dişte birkaç gün katlanabilir bir ağrı veya dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir. Bu kanal tedavisi sonrası oluşan normal bir ağrıdır. Kanal tedavisi yapılan dişin biraz korunması ile kısa sürede ortadan kalkar. Bugün için doğru tedavi yöntemi uygulanan kanal tedavilerde başarı oranı %90’a varmaktadır.

kanal-tedavisi-asamalari


Dişin Anatomisi

Dişin ağızda görünen kısmına kuron, ağızda görünmeyen, kemik içinde kalan kısmına da kök adı verilir. Dişimiz birkaç tabakadan oluşur. Kuron kısmının en dışında yani ağzımızda görülen kısım mine adını alır. Mine vücudumuzdaki ensertdokulardan biridir. Dişimizin diş eti altında kalan ve kemik ile çevrelenen kök kısmının üzerini sement tabakası örter. Mine ve sement tabakalarının altında da dentin tabakası vardır. Dentinin özelliği dişin en büyük tabakasıdır ve mine tabakasının aksine sinir uçlarını barındırır. Bu özelliği ile ağrı mekanizmasında rol oynar.

Dentin tabakasının altında dişin pulpası vardır. Bu kısımda dişin damar ve sinirleri bulunur. Pulpa dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı sorunları bize iletir.

Pulpa Nasıl İltihaplanır?

Her insanın ağız boşluğunda bakteriler vardır. İstenmeyen şartlar oluşmadıkça zarar vermezler. Bakteriler aldığımız birçok gıda ile birleşerek ağzımızda asitlerin oluşmasını sağlarlar. Bu oluşan asitleri ağzımızdan uzaklaştıramazsak, bu maddeler mineye zarar verirler ve mine tabakasında çürük oluşmasına neden olurlar. Mine de oluşan çürükler tedavi edilmezlerse, mine tabakasının altındaki dentin tabakasına geçerler. Dentin tabakası ağrı yoluyla bizi uyarmasına karşın oluşan çürük yine tedavi edilmezse bu kez mikroorganizmalar pulpaya doğru hareketlenirler. Bu sırada pulpa kendini korumak için çeşitli yolları devreye sokar. Bu yollardan biri de ağrı yolu ile bizi uyarmaktır. Ama yine dişimizi tedavi ettir-mezsek bir müddet sonra mikroorganizmalar pulpa içindeki damar ve sinirleri harap ederek iltihabın oluşmasını sağlarlar.

Pulpada iltihabın oluşmasının bir başka yolu da travmalardır. Dişe gelen bir darbe, kök ucundan dişin köküne giren damar ve sinirlerin kopmasına, böylece dişin canlılığını yitirmesine neden olabilirler. Bu durumu harhangi bir yolla mikroorganiz-maların eklenmesi pulpanın iltihabına neden olur.

Pulpanın enfekte olmasının bir başka yolu da, diş çevresinde uzun süreli periodontal (diş eti ve çevresi) hastalığın bulunmasıdır.

Kanal Tedavisi Ne Zaman Gerekir Nasıl Yapılır?

Diş ağrısı çok zorlu ve çok acı veren bir ağrı olduğundan dolayı, kişiler çoğunlukla kanal tedavisi olmaktan korkarlar. Oysa kanal tedavisinde yapılan uyuşturma işlemi ile herhangi bir acı hissedilmez. Bu tedavi sayesinde acılı bir diş ağrısı çekilen dönemden, rahat ve diş kaybı yaşanmamış bir döneme geçersiniz. Kanal tedavisinin mucizevi ve kurtarıcı noktası diş kaybını önlemektir. Bu nedenle hekimlerimiz de, diş çürüklerinin dişten tamamen temizlenmesi ve sinirlerin alınmasının ardından dolgu işlemi gerçekleştirerek bu tedaviyi başarılı bir şekilde yerine getirirler. Kanal tedavisi ne zaman gerekir, tabii ki diş çürüğünün dişinizde dayanılmaz bir acı verdiği zamanda, dolgu tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda mutlaka gereklidir. Kanal tedavisinin gerektiği zamanda yapılmaması, ihmal edilmesi maalesef ki diş kayıplarına neden olacaktır.

Kanal Tedavisi Tedavisi Nasıldır?

Kanal tedavisi ne zaman gerekir bu konuda hakkında bilgi verdikten sonra, kanal tedavisinin içeriğinden bahsetmek gerekir. Diş hekimlerimiz öncelikle çürük olan dişinizin durumunu belirlerler. Diş sinirleri alındığından dolayı kanal tedavisinin ardından dişinizde ağrı hissetmezsiniz. Bizler gibi kaliteli ve profesyonel diş hekimlerinin yaptığı kanal tedavisi sıkıntı çıkartmaz, fakat profesyonel olmayan ve üstün körü yapılan kanal tedavisinin ardından kişileri zorlu bir süreç bekleyebilir.

Uygulama Sırasında Kanal Tedavisi Ağrılı Mıdır?

Kanal tedavisi ilerleyen çürüklerin yol açtığı ağrıları ortadan kaldırmak üzere yapılan bir işlemdir. Kanal tedavisi ağrılı mıdır? sorusuna cevap verebilmek için ise uygulamanın nasıl yapıldığını bilmekte yarar olacaktır. Tedavi sırasında hastanın dişi uyuşturularak dişin temizlenmesi ve doldurulması işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle uygulama sırasında ağrı hissedilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte enfeksiyonlu ya da ağrının çok yüksek olduğu dişlerde uyuşma ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda gelişmiş uyuşturma tekniklerinin kullanılması gerekebilir. Diş için yeterli uyuşma sağlandığı takdirde uygulama ağrılı geçmeyecektir.

Kanal Tedavisinden Sonra Neler Yaşanabilir?

Kanal tedavisinden sonra dokuların enflamasyonu birkaç gün daha devam edeceğinden diş üzerine bastırıldığında ağrı olabilir. Ağrılı bölgeyi bu dönemde çok zorlamamanız gereklidir. Ağrı bir süre sonra kendiliğinden geçmekle birlikte ihtiyaç olması halinde ağrı kesici ilaçların kullanımı da mümkündür. Ağrı uzun süre geçmediğinde veya şiddet, arttığında hekim kontrolüne başvurmanız yararlı olacaktır. Kanal tedavisi yapılan ve canlılığını yitiren dişlerin esnekliği azaldığından kırılma riski bulunmaktadır. Bu nedenle dişin daha uzun zaman kullanılabilmesi için yapılacak uygulamalar konusunda diş hekiminizin tavsiyelerini göz önünde bulundurmanız yararlı olacaktır.

Kanal tedavisi sonrası ilk olarak dikkat edilmesi gereken husus bir şey yemek için uyuşukluğun geçmesini beklemektir. Uyuşukluk sona erdikten sonra kanal tedavisi uygulanana diş de diğer dişler gibi kullanılabilir. Tedavi uygulanan dişte yükseklik hissediyorsanız diş hekimine yeniden başvurmanız gereklidir. Tedavi edilen dişin ilk dönemde diğer dişlere nazaran hassas olması normaldir. Ancak hassasiyet sizi rahatsız edecek boyuta ulaşırsa hekime görünmenizde yarar var.

Kanal Tedavisi Sonrası Ağrı

Kanal tedavisi sonrası ağrı oluşması, başarılı bir tedavi söz konusu olduğunda beklenmez. Bununla birlikte kök ucunda ve çevresinde yara söz konusu olduğundan bir süre sızlama yaşamanız normaldir. Bu sızlama hafif şiddette olduğu sürece normal kabul edilir ve en geç 1 haftada tamamıyla geçmesi beklenir. Tedavi sonrası ağrı söz konusu olabilir. Bu durumda hekim tavsiyesi ile ağrı kesici ilaç almanızda sakınca yoktur. Ancak ağrınız zonklama şeklinde ve çok şiddetli ise diş hekimi tekrar kontrol etmelidir. Ağrı oluşmasının arkasında tedavide eksiklik, gözden kaçan bir kanal, dolgu sızdırması, yüksek dolgu, dişte yeni bir çürüme gibi sebepler olabilir.

Kanal Tedavisinden Sonra Doktorun Önerilerini Dinleyin!

Ağız ve diş sağlığı için yapılmakta olan işlemler içerisinde en detaylı işlem sayılabilecek olan kanal tedavisinden sonra mutlaka doktor tarafından uyulması belirtilen kurallara sadık kalınması gerekmektedir. Özellikle anestezi altında yapılan işlemlerin ardından ağız kontrolünün tam olarak sağlanamadığı gerekçe gösterilerek besin tüketimlerinden bir süre uzak durmak gerekmekte ve aynı zamanda aşırı soğuk ve sıcak içeceklerin tüketiminden de uzak durmak gerekmektedir. Buna dikkat edilmediği takdirde yumuşak dokularda büyük hasarlar meydana gelebilir.

Kanal Tedavisinden Sonra da Tedavilere Devam Edilmeli!

Birçok diş ağrısı çeken kişi kanal tedavisi ile birlikte ağrılarından kurtulurken kanal tedavisinden sonra yaptırması gerekli olan bakımları erteleme yoluna gidebiliyor. Bu tür durumlarda özellikle kişilerin tedavilerini aksatmamış olması gerekmektedir. Tedavisi yapılmamış olan hastaların bir zaman sonra tekrar ağrılarla karşılaşabileceği ihtimalinden hareketle bu konuda hastaların son derece hassas olması gerekmektedir. Geçici dolgu üzerine esas dolguları yapılmayan kişilerin birkaç aylık süre sonunda çok daha ciddi ve şiddetli problemlerle karşılaşacağına mutlaka dikkat edilmelidir.

Kanal Tedavisinden Sonra İyileşme Görülmeyebilir!

Kanal tedavisi işlemi oldukça dikkat isteyen ve uğraş gerektiren bir işlem olduğu için doktor tarafından yapılan kanal tedavisinden sonra kişinin istediği iyileşme seviyesine ulaşması mümkün olmayabilir. Bu tür bir durumda doktor tarafından dişin çekilmesi ve yerine köprü veya implant gibi bir işlemin yapılmış olması gerekmektedir. Kanal tedavisine göre oldukça kolay sayılan bu işlemlerde kişilerin dişlerinin kendine has özelliklerinden hareket edilerek bir tedavi çözümü bulunmaya çalışılır. Özellikle diş dokusunun işlem yapmak üzere yeterince kalmadığı durumlarda başarılı bir tedavi ortaya koymak imkansız olabiliyor. Bu sebeple diş doktorunun seçimi noktasında da kişilerin deneyimli doktorlara güvenmesi gerekmektedir.

Kanal Tedavisi Ücreti

Ağız ve diş bakımı noktasında pek çok tedavi alternatifi kurumumuzun bünyesinde yer almaktadır. Bebeklerden her yaş kategorisine kadar geniş yelpazede tedavi uygulamaları hastalarımıza sunulmaktadır. Bu tedaviler arasında bulunan kanal tedavisi sağlıklı olan dişin kaybedilmemesi adına da oldukça büyük bir hassasiyetle uygulanmak durumundadır. Eğer dişin içerisinde çürük oluşmuşsa ve pulpa kısmına kadar inmişse bu durumda kanal tedavisi yapılarak rahatlatıcı bir etki ortaya çıkartılmakta, doğal olan diş kaybedilmemektedir. Ayrıca kurumumuzun belirlemiş olduğu kanal tedavisi ücreti son derece uygun seviyelerde yer almaktadır.

Bir önceki yazımız olan Hızlıca Diş Beyazlatma Tedavisi Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.