Sterilizasyon

steril-eldivenSterilizasyon

Çapraz enfeksiyon: Mikroorganizmalar,dişhekimliği kliniklerinde hastalar,hekim ve yardımcı asistanlar arasında ve hatta diş teknisyenlerine kolayca transfer edilebilmektedir.Bu grupların arasında edinilen enfeksiyon çapraz enfeksiyon olarak tanımlanır. Sterilizasyon:Bakteriyel ve mikotik sporlar olmak üzere bütün mikroorganizmaların yok edilmesi,öldürülmesidir. Dezenfeksiyon:Patojen (hastalık yapıcı ) mikroorganizmaların uzaklaştırılması veya inaktive edilmesidir. Tüm insanların tedavi hizmetlerinin başlangıcından bitimine kadar enfeksiyonlardan korunması için alınması gereken sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri evrensel haklarıdır. Confident te doktorların ve asistanların hizmet içi eğitimlerinin başlangıç bölümünü sterilizasyon dezenfeksiyon ve enfeksiyondan korunma disiplini eğitimi oluşturmaktadır.Bu disiplinin ödün verilmeyen ilkeleri; *Her hastadan önce ve sonra eller yıkanır.

 
*Her hastadan önce hastanın oturduğu koltuğun başlık örtüleri değiştirilir *Her hastadan önce kullanımda olacak yüzeyler yüzey dezenfektanlarıyla temizlenir *Her hasta için tek kullanımlık bardak, tükrük emici, eldiven, hasta önlüğü kullanılır. *Hastalara kullanılan tüm tedavi aletleri ultrasonik temizleme,dezenfeksiyon ve otoklovize edildikten sonra kullanıma açılır. *Hastaların oturdukları koltukların oturma yüzeyleri basınçlı buhar ve dezenfektanlar ile temizlenir. *Hastaların endodontik tedavileri sırasında tek kullanımlık ağız örtüsü rubber dam ler kullanılır.Rubber dam lerin kullanımı ile ağız içindeki steril ortam maksimum seviye ulaştırılmış olur.
*Hastalara tedavileri sırasında ağız içinden saçılan mikroorganizmaların bulaşmasını engellemek için koruyucu gözlükler takılır. *Hastalardan alınan tüm ölçüler ve uygulanacak protezler dezenfektan spreyler ile dezenfekte edildikten sonra uygulamaya geçilir. *Kullanılan tüm tedavi aletlerinin otoklavdan steril olarak çıktıklarına dair digital kayıtlar tutulur ve haftalık olarak saklanır. *Gün başlangıcında,gün ortasında ve gün sonunda zeminler yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilir. Tıbbi atık kontrolü Gelişmiş dünya ülkelerinde tıbbi atıkların çevreye vereceği zararlardan korunmak ve bu atıkların en ideal şekilde yok edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak tıbbi atıkların kontrolü yapılır hale gelmiştir.Gelişmiş ülkelerde 25 yıl önce uygulanmaya başlayan tıbbi atık kontrolü ülkemizde 1993 yılında resmi gazetede kanunlaşarak yönetmeliğe katılmıştır. İstanbul da tıbbi atıkların toplanması ve berteraf edilmesi belediyelerin tıbbi atık birimleri ile gerçekleştirilmektedir. Confident Ağız ve Diş Sağlığı merkezi Şişli belediyesi ile 1999 dan itibaren tıbbi atık sözleşmesini uygulamaktadır. Confident de gün içinde biriktirilen iğneler. tek kullanımlık malzemeler, dişhekimliği ilaç ve malzeme artıkları, kullanılan tüm hasta bardakları, hasta örtüleri, v.b tüm tıbbi atıklar sınıflandırılıp, yönetmeliğe uygun şekilde koruyucu plastik muhafazalar ile Şişli belediyesinin tıbbi atık birimlerine teslim edilir. Tıbbi atıkların normal işyeri atıkları ile karıştırılmaması en önemli ilkedir.
Çevre sağlığının korunması bilinci tıbbi atıkların kontrollü olarak bertaraf edilmesi ile mümkün olacaktır. İstanbul da İSTAÇ tarafından kullanılan yakma yöntemi ile tıbbi atıkların imhası yapılmaktadır.Tıbbi atıkların yakılması yöntemi ile tüm maddelerin su ve karbondioksite dönüştürülmesi sırasında yüksek miktarda ısı ve enerji ortaya çıkar.Çıkan yüksek ısı patolojik mikroorganizmaların yokedilmesinde etkili bir yöntemdir.Yüksek ısı ile pis kokulu ayrışmanın önüne de geçilmiş olur. Temel Uygulamalar ü Aşılanma: Dişhekimi ve personelinin daima tüberküloz,kızamıkçık,difteri ve tetanoz a karşı aşılanması gereklidir.Düzenli olarak hepatit testleri yapılmalı dişhekimleri ve yardımcı personelleri hepatit aşısı yaptırmalıdır. ü Damlacıkların önlenmesi: Rubber-dam kullanılması ile damlacık yoluyla bulaşabilen hastalıkların büyük ölçüde önleneceği bir gerçektir. ü Gözlerin korunması:Gözlerin korunması konjunctivaya ihtimalen bir virüsün transferini engellemek ve bazı parçaların gözü tahrip etmemesi için gereklidir.Farklı dizaynda gözlüklerin kullanımı bu riski minimalize edecektir. Maske kullanımı:Günümüzde maskesiz hastaya tedavi amaçlı yaklaşım düşünülemez. Enfeksiyon kontrolünde Confi-dent kliniklerinde mutlaka Mekanik, ultrasonic, kimyasal ve basınç altında buharlı sterilizasyon yöntemleri uygulanmaktadır.Hasta tedavileri sırasında kullanılan eldivenler,maskeler,hasta önlükleri, enjektörler, bardaklar, galoşlar, suctions (tükrük emiciler), rubber damlar(lastik örtüler) tek kullanımlıktır. Hasta tedavileri sırasında kullanılan tek kullanımlık malzemeler enfeksiyon bulaşma riskini minimuma indirmektedir. ü Ellerin ve deri mukozasının korunması: çapraz enfeksiyonlardan korunmak için ellerin ve cildin eldiven takmadan önce ve sonra dezenfektanlı solüsyonlar ile yıkanması enfeksiyon kontrolünde unutulmamalıdır.Dişhekimi ve yardımcı personelinin tedavi sırasında eldiven giymesi mutlak gereklidir. Hasta önlükleri: Hastalara tedavi süresince bulaşmanın engellenmesi için tek kullanımlık önlüklerin giydirilmesi enfeksiyon kontrolünde unutulmamalıdır. Çapraz Enfeksiyon Kontrolü Yapılan araştırmalar dişhekimlerinin diğer tıp dallarındaki meslektaşlarına oranla çapraz enfeksiyon konusunda çok daha duyarlı olduklarını göstermiştir.Ancak mesleğimizin bir gerçeği olarak dişhekimleri ve yardımcı personlelleri topluma oranla çeşitli hastalıklara yakalanmada daha fazla risk taşımaktadırlar.Bu yüzden enfeksiyonlardan korunmak için tüm önlemlerin alınması kaçınılmazdır.

Bir önceki yazımız olan Spor ve Dişhekimliği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.